Nieuws

De grootste risico's in IT-overeenkomsten: inspanningsverplichtingen

Gepubliceerd op 12 jun. 2023

Onze mensen

Pexels cottonbro studio 6804080

Dit artikel is onderdeel van de reeks 'De grootste risico's in IT-overeenkomsten. De komende weken zullen er artikelen worden gepubliceerd waarin één van de risico's nader wordt besproken. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op. 


Wanneer een IT-leverancier een dienst levert, bijvoorbeeld een SAAS dienst, dan kunnen partijen afspraken maken over op welke manier de IT-leverancier de dienst moet leveren om te hebben voldaan aan haar verplichtingen. Kortweg kan er onderscheid worden gemaakt tussen leveren op grond van een resultaatsverplichting en leveren op grond van een inspanningsverplichting.

Leveren op grond van een resultaatsverplichting

Leveren op grond van een resultaatsverplichting houdt in dat de leverancier een bepaald resultaat moet leveren. Dat wil zeggen dat een SAAS dienst bijvoorbeeld de minimale uptime of de beschikbaarheid bij storing moet hebben zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer de IT-leverancier dit resultaat niet haalt kan er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming. De klant kan vervolgende de IT-leverancier in gebreke stellen waarna mogelijk verzuim van de IT-leverancier volgt en de klant de IT-leverancier aansprakelijk kan houden voor de geleden en nog te lijden schade.

Leveren op grond van een inspanningsverplichting

Bij leveren op grond van een inspanningsverplichting zit dit anders. In tegenstelling tot de resultaatsverplichting is er geen verplichting om een bepaald resultaat te behalen. In het geval van een inspanningsverplichting dient de IT-leverancier zich enkel voldoende in te spannen om een bepaald resultaat te halen, ongeacht of dat resultaat ook daadwerkelijk wordt behaald. Wanneer de IT-leverancier zich voldoende heeft ingespannen heeft zij voldaan aan haar (inspannings)verplichting. Zo is het dus voordeling voor de IT-leverancier om af te spreken dat zij zich zal inspannen om een SAAS dienst te leveren met een uptime van 99.9%. Of dat zij zich zal inspannen om binnen 48 uur storingen te verhelpen. Wanneer dit niet gebeurd, maar de IT-leverancier zich wel hiervoor heeft ingespannen heeft zij voldaan aan haar verplichtingen.

Geschillen

Mocht er een geschil ontstaan tussen de IT-leverancier en de klant dan is het in beginsel aan de klant om te bewijzen dat de IT-leverancier zich niet voldoende heeft ingespannen. Dit is, buiten gevallen van opzet en/of grove nalatigheid, over het algemeen moeilijk te bewijzen voor de klant.

Gezien het voorgaande is het dus uitermate verstandig om als IT-leverancier diensten te leveren op grond van een inspanningsverplichting. Resultaatsverplichtingen dienen dan ook zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Wilt u advies over hoe u in overeenkomsten het beste een inspanningsverplichting kan opnemen? Neem dan contact op met Pieter Ballings.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief