Nieuws

Buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst 2

Gepubliceerd op 29 okt. 2018

Vernietiging 2
De buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst - deel 2 Uw werknemer blijkt zijn curriculum vitae (cv) bij elkaar gelogen te hebben en totaal ongeschikt te zijn voor de functie. Of bij de verlenging van zijn arbeidsovereenkomst verzwijgt hij inmiddels medisch ongeschikt voor de functie te zijn. Wat dan? De buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst kan dan uitkomst bieden. Lees meer over dit onderwerp in dit artikel. In het artikel Buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst 1 hebben wij uitgelegd wat een buitengerechtelijke vernietiging is en welke vereisten daarbij gelden. In dit artikel leggen wij u aan de hand van twee waargebeurde zaken uit hoe de rechter omgaat met de extra vereisten die van toepassing zijn op de buitengerechtelijke vernietiging van een arbeidsovereenkomst. Het eerste vereiste is dat de bescherming die het gesloten ontslagstelsel biedt niet omzeild wordt. De tweede eis is dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) nutteloos moet zijn. Gelogen op curriculum vitae (cv) De werkgever heeft een vacature voor een psychotherapeut open staan. Op de vacature solliciteert een kandidaat die dusdanig geschikt lijkt te zijn, dat de werkgever hem verzoekt om ook op de functie Directeur Zorg te solliciteren. Vervolgens is een arbeidsovereenkomst gesloten voor de functie van Directeur Zorg. De aandeelhouders van de werkgever hebben de sollicitant daarnaast aangesteld als statutair bestuurder. Na korte tijd blijken de prestaties van de nieuwe directeur ver achter te blijven bij de verwachtingen. Uit navraag blijkt dat de werknemer flink gejokt heeft op zijn cv. De werkgever vernietigt de arbeidsovereenkomst en de benoeming tot statutair bestuurder wegens bedrog. In hoger beroep stellen de rechters vast dat inderdaad sprake is van bedrog door de werknemer. Echter, de werknemer heeft tijdens het dienstverband kennis gemaakt met medewerkers en is in de weer geweest met het opstellen van een visiedocument. Ook bemiddelde hij in de verhouding tussen therapeuten en directie. De arbeidsovereenkomst is om die reden niet (vrijwel) geheel nutteloos. De werknemer heeft immers werkzaamheden verricht die tot zijn functie behoren. De arbeidsovereenkomst is daarom niet rechtsgeldig buitengerechtelijk vernietigd. Verzwijgen medische ongeschiktheid Van een taxichauffeuse is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd voor de duur van anderhalf jaar. De taxichauffeuse heeft daarbij nagelaten de werkgever te informeren dat zij – vóór de verlenging – een TIA heeft gehad. Hierdoor is zij zowel ongeschikt als onbevoegd voor haar werk. De werkgever vernietigt de arbeidsovereenkomst wegens dwaling. De rechter komt tot het oordeel dat aan het vereiste van de (vrijwel) gehele nutteloosheid van de arbeidsovereenkomst is voldaan. De werkneemster kan immers geen enkel aspect van haar werk uitvoeren. Echter, aangezien de werkneemster op het moment van de buitengerechtelijke vernietiging arbeidsongeschikt is, geldt een opzegverbod. De rechter gaat ervan uit dat de werkgever voor een buitengerechtelijke vernietiging heeft gekozen en niet voor een ontslag, vanwege het opzegverbod tijdens ziekte. De buitengerechtelijke vernietiging is daarom in strijd met de bescherming die het gesloten ontslagstelsel biedt en is daarmee niet rechtsgeldig. Advies Een buitengerechtelijke vernietiging is mogelijk, mits aan alle vereisten is voldaan. Als het lukt om een arbeidsovereenkomst succesvol buitengerechtelijk te vernietigen dan zijn de voordelen aanzienlijk: een werkgever kan immers al het betaalde salaris terugvorderen. Wel is het aan te raden om een vangnet te creëren voor het geval de rechter tot het oordeel komt dat de buitengerechtelijke vernietiging niet rechtsgeldig is. Denk hierbij onder meer aan een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding. Om alle vereisten bij een buitengerechtelijke vernietiging zorgvuldig invulling te kunnen geven, is het raadzaam een arbeidsrechtjurist te consulteren, die ook over een goede kennis van het privaatrecht beschikt. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wij beschikken over diepgaande kennis van het privaatrecht. Wij maken voor u een zorgvuldige afweging tussen de kansen en risico’s van een beroep op vernietiging ten opzichte van de opties die het ontslagrecht biedt. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialist Jaimy Vanenburg. Wilt u meer interessante artikelen over arbeidsrecht lezen? Klik dan hier. Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief