Nieuws

Boetes van de Arbeidsinspectie verhalen op de opdrachtnemer

Gepubliceerd op 18 apr. 2023

Cleanliness g7962f0d8e 1920
Maakt u voor de schoonmaak van uw bedrijfspand gebruik van een extern schoonmaakbedrijf? Of huurt u inleenkrachten in van een uitzendbureau? Vergeet dan niet dat de verplichtingen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) ook voor deze werknemers gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat u de identiteit van de deze werknemers moet controleren. Ook moet u erop toezien dat er geen werknemers in uw pand werken die dat niet is toegestaan, omdat zij bijvoorbeeld niet over een geldige werkvergunning beschikken. In het eerder verschenen het artikel De boetes van de Arbeidsinspectie: Wet Arbeid Vreemdelingen en het artikel Wet Arbeid Vreemdelingen en boetes: let op uw verplichtingen als inlener leest u hier meer over. Zeker in het geval van schoonmaak is het in de praktijk vaak zo dat u de werknemers in kwestie helemaal niet ziet, waardoor die controle nog niet zo eenvoudig is. Kan een eventuele boete op het schoonmaakbedrijf worden verhaald? Onder omstandigheden wel. Wij leggen u uit hoe.

Achtergrond uitspraak

In de zaak die ten grondslag ligt aan dit artikel huurde een sportschool een extern schoonmaakbedrijf in. Bij controle door de arbeidsinspectie bleek dat twee van de schoonmakers helemaal niet in Nederland mochten werken. De sportschool kreeg een boete van € 19.000,-. In de overeenkomst van opdracht die het schoonmaakbedrijf met de sportschool had gesloten stond het volgende verhaalsbeding: “Schoonmaakbedrijf verklaart alleen te werken met personeel dat in het bezit is van alle nodige papieren om schoonmaak werk te verrichten zoals verblijfsvergunningen en werkvergunningen. Kosten die voor de opdrachtgever ontstaan door personeel dat onwettig werkt is geheel voor rekening van het schoonmaakbedrijf.” In deze procedure vorderde de sportschool betaling van de boete van € 19.000,-. En met succes. De rechtbank oordeelde dat de sportschool de boete kon verhalen op het schoonmaakbedrijf. De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat een verhaalsbeding niet bedoeld mag zijn om het incasseren van boetes door de Arbeidsinspectie te frustreren en ook dat het geen vrijwaring mag inhouden voor door de arbeidsinspectie opgelegde boetes.

Belang voor de praktijk

Laat u externen arbeid verrichten in uw bedrijf? Denk er dan aan om een verhaalsbeding op te nemen in de overeenkomst met de opdrachtnemer, zoals het schoonmaakbedrijf of uitzendbureau. Let er ook op dat dit beding voldoet aan de eisen van de Hoge Raad. Daarnaast blijft het advies om ervoor te zorgen dat u de verplichtingen op grond van de WAV naleeft. Dus: controleer de identiteit en ga na of het de werknemer in kwestie wel is toegestaan om in Nederland arbeid te verrichten. Heeft u vragen over de WAV, een opgelegde boete of een verhaalsbeding? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Joost Schunselaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief