Wet Bibob

Steeds meer ondernemers en particulieren worden geconfronteerd met de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). In ons Bibob-team combineren wij onze jarenlange ervaring op dit terrein, met ons specialisme in het bestuursrecht én het strafrecht. Door deze waardevolle combinatie weten onze Bibob-specialisten snel te schakelen en de juiste stappen voor u te zetten.

Wat is de Wet Bibob?

De Wet Bibob is een belangrijk bestuursrechtelijk instrument voor bestuursorganen. De bevoegdheden van de Wet Bibob stellen bestuursorganen in staat om de eigen integriteit te beschermen door te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Het Bibob-instrument is nadrukkelijk niet bedoeld om criminele activiteiten op te sporen of te vervolgen.

De ervaring leert dat deze wet niet zozeer wordt toegepast op ‘criminele organisaties’. Het zijn in de praktijk veelal particulieren en ondernemers die in negatieve zin met de Wet Bibob worden geconfronteerd. Dit omdat er bijvoorbeeld sprake is van een onjuist ingevuld Bibob-formulier of een lening bij of zakelijk samenwerkingsverband met een derde met een strafblad. Het is in veel gevallen verstandig om met de gemeente in overleg te treden. Ons Bibob-team kan u hierin adviseren.

Overheidsbeslissingen

De Wet Bibob is van toepassing op de volgende verschillende typen overheidsbeslissingen:

  • beschikkingen (denk aan vergunningen, ontheffingen, toekenningen, goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen);
  • subsidies;
  • overheidsopdrachten; en
  • vastgoedtransacties

Branches

De Wet Bibob kan worden toegepast binnen diverse branches, waaronder:

  • recreatie en amusement (zoals horeca, evenementen, coffeeshops, seksinrichtingen, slijtersbedrijven, speelautomaten),
  • bouw en vastgoed (zoals omgevingsvergunningen voor ‘bouwen’, vastgoedtransacties, woningcorporaties, huisvestingswetvergunningen),
  • vervoer en transport (zoals taxiondernemingen en busvervoer),
  • milieu en omgeving (zoals afvalopslag en afvalverwerking)
  • overig (zoals subsidies).

Benieuwd hoe een Bibob-procedure loopt?

Laat u tijdig adviseren

Omdat er meerdere valkuilen zijn in een ‘Bibob-procedure’ is het van cruciaal belang om in een zo vroeg mogelijk stadium advies in te winnen. Ons Bibob-team adviseert zowel overheden als ondernemers en particulieren die met de Bibob worden geconfronteerd. Wij begeleiden bijvoorbeeld vergunningstrajecten, waaronder het invullen van een Bibob-formulier. Dit Bibob-formulier vormt een belangrijk startpunt. En juist hier gaat het vaak mis, omdat de vragen niet eenvoudig zijn en het formulier zeer nauwkeurig moet worden ingevuld. Is er sprake van een (voornemen tot) weigering of intrekking van een vergunning? Neemt u dan ook zo spoedig mogelijk contact op.

Holla Heads-up

Meer weten over de Wet Bibob in een notendop? Bekijk dan hier de Heads-up video van Solange Drieshen en Jaafar Massali.