Letselschade

Een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, ziek van het werk en medische misser zijn allemaal situaties waarin lichamelijk en geestelijk letsel kan ontstaan. Andere voorbeelden van letselschade zijn schade door onveilige producten of een ongelukkige valpartij. Terecht wordt dan de vraag gesteld of een ander daarvoor verantwoordelijk is. En dat omvat meer dan de vraag of een ander schuld heeft. Op werkgevers bijvoorbeeld rust een strenge zorgplicht om voor de veiligheid te waken van degene die voor het werk wordt ingeschakeld, ook wanneer dat geen werknemer is maar bijvoorbeeld een zzp’er of stagiaire. Artsen zijn niet alleen verplicht hun werk zo goed mogelijk te doen, maar ook om hun patiënten deugdelijk voor te lichten zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Wegbeheerders of eigenaren van opstallen moeten er in beginsel voor waken dat die onroerende zaken niet zodanig gevaar opleveren dat aanpassing nodig is. Producenten moeten onderzoeken of hun op de markt te brengen goederen niet onveilig zijn. En in het algemeen moet degene die een gevaarlijke situatie in het leven roept, zich afvragen of dat wel toelaatbaar is en daartegen effectief waarschuwen.

Sterk in het afdwingen van uw schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld, is het net zo belangrijk en soms net zo complex welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Letsel heeft namelijk meestal vergaande consequenties in alle geledingen van het dagelijks leven. Schadevergoeding kan onder andere gericht zijn op gemaakte (medische) kosten, verlies van inkomsten, huishoudelijke hulp en smartengeld. Maar ook toekomstige schade komt voor vergoeding in aanmerking. Of onder bepaalde omstandigheden ook de schade van anderen die zich over het slachtoffer ontfermen.

Het maakt niet uit of u het slachtoffer bent of juist degene die voor de schade aansprakelijk wordt gehouden, u wilt weten waar u aan toe bent en wat uw rechten en plichten zijn. Wij herbergen de grootste afdeling letselschadeadvocaten van Zuid Nederland. Wij hebben allemaal ondermeer de specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie gevolgd en zijn lid van de vereniging Letselschade Advocaten (LSA). Graag delen wij onze kennis met u.

 

Wij adviseren u en behartigen uw belangen bij letselschade.
Uw LSA advocaat vind u bij Holla Advocaten.

Bezoek onze letselschade website voor meer informatie.

 

Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel…

Advocaten in Letselschade

Martine Bouman

Barend Stroetinga

Jacqueline de Vries

Ineke Paul-van Velzen

Jody Pieters

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar