Advocaat

Dewi Westenberg

Dewi is sinds november 2018 verbonden aan Holla legal & tax binnen de sectie ondernemingsrecht, met een specialisatie in het commercieel contractenrecht. Dewi adviseert en procedeert in nationale en internationale handelsgeschillen. Daarnaast staat ze ondernemingen bij in het opstellen van commerciële contracten, zoals agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten.


In 2018 heeft Dewi haar master ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg cum laude afgerond. Tijdens haar studie heeft zij een half jaar gestudeerd in Milaan aan Università Commerciale Luigi Bocconi, waarbij zij zich heeft toegelegd op het internationaal en Europees vennootschapsrecht, financieel recht en contractenrecht.


Betrokkenheid bij de zaak staat bij Dewi hoog in het vaandel. Zij zal daarom elke zaak de aandacht  geven die het verdient. Daarnaast gaat Dewi graag nauwkeurig en secuur te werk, waarbij zij ervoor zorgt dat de contractuele documentatie niet alleen juridisch correct is opgesteld, maar ook werkbaar is in de praktijk.

DEWI WESTENBERG LR

Opleiding

  • 2016 - 2018, Tilburg University / Master Ondernemingsrecht
  • 2016, Università Commerciale Luigi Bocconi / Exchange Program Law
  • 2013 - 2016, Tilburg University / Bachelor Rechtsgeleerdheid

Dewi heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Verbintenissenrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.