Webshop van de franchisenemer

Webshop franchisenemer

Actieve en passieve verkoop in webshops van franchisenemers

Door de sterke groei van de verkoop van goederen en diensten via internet is het voor veel franchisenemers interessant om een webshop te openen om hun concurrentiepositie op de markt te behouden of te verstevigen. Hierbij kan het voorkomen dat de franchisenemer ook buiten zijn exclusieve gebied verkoopt en zelfs in het rayon van een andere franchisenemer. Maar mag dat wel? Heeft de franchisegever wat te zeggen over de webshop? Leest u verder voor de antwoorden op deze vragen.

Zoals wij al hebben toegelicht in het artikel webshops bij franchise mag een franchisegever een franchisenemer niet verbieden een eigen webshop te openen. Binnen de grenzen van mededingingsrecht mogen wel afspraken gemaakt worden over het beperken van actieve verkoop. In het mededingingsrecht wordt het recht op eerlijke concurrentie geregeld. Passieve verkoop mag per definitie niet uitgesloten worden.

Passieve verkoop via de webshop van de franchisenemer
Bij passieve verkoop worden klanten niet actief benaderd. Zij melden zich spontaan bij de verkoper of dienstverlener. Verkoop via internet, zoals via een webshop, valt in principe onder passieve verkoop. Via de webshop mag een franchisenemer ook klanten buiten zijn eigen rayon en uit het rayon van een andere franchisenemer bedienen, mits hij deze niet actief heeft benaderd.

Wat valt onder passieve verkoop en mag in de franchise-overeenkomst niet beperkt worden? Het mag de franchisenemer bijvoorbeeld niet verboden worden om de website in verschillende talen aan te bieden. Ook mag de franchisenemer niet verplicht worden de website te blokkeren voor klanten buiten zijn exclusieve rayon. Daarnaast valt het versturen van nieuwsbrieven aan (potentiële) klanten onder passieve verkoop, mits zij op eigen initiatief hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Actieve verkoop via de webshop van de franchisenemer
Waar bij passieve verkoop het initiatief bij de klant ligt, ligt het initiatief bij actieve verkoop bij de ondernemer. Bij actieve verkoop worden specifieke klanten of een specifieke klantenkring benaderd. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door (potentiële) klanten te bellen, te e-mailen of te bezoeken. Maar ook door reclame-uitingen te doen die specifiek zijn gericht op het werven van klanten binnen een bepaald gebied.

De franchisegever mag met de franchisenemer beperkende afspraken maken over actieve verkoop via de webshop, zolang deze afspraken binnen de grenzen van het mededingingsrecht vallen. Zo kunnen afspraken gemaakt worden over de inrichting van de website en de bijbehorende webshop. Denk hierbij aan het beperken van het gericht werven van klanten uit een bepaalde regio of doelgroep. Daarnaast mogen afspraken gemaakt worden over geografische optimalisatie (dit is het instellen van een doelregio voor advertenties). Het gebruik van banners mag ook beperkt worden. Een banner is een online advertentie die een link naar de webshop of website van de franchisenemer bevat.

Om te voorkomen dat u afspraken maakt die op grond van het mededingingsrecht niet zijn toegestaan, is het raadzaam om advies te vragen aan een juridisch franchisespecialist die veel ervaring heeft met het maken van afspraken over webshops. Afspraken in strijd met het mededingingsrecht zijn namelijk nietig (ongeldig), vanwege het kartelverbod. Duidelijke, complete en rechtsgeldige afspraken voorkomen misverstanden en zijn daarmee een investering in een goede, bestendige samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in franchisezaken. Wij hebben veel ervaring met het maken van goede afspraken in franchise-overeenkomsten en het voorkomen of oplossen van geschillen over webshops. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze franchisespecialisten Ferry Weelen en Merel Franke.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?