Webshop bij franchise

Webshop franchise

Webshop bij franchise: mag dat of niet?

Door het openen van een centrale webshop concurreert een franchisegever met zijn franchisenemers. Mag dat eigenlijk wel? En is het wel concurrentie of is sprake van een win-winsituatie? Een franchisenemer kan natuurlijk ook een webshop openen. Moet de franchisegever dit toestaan? Het antwoord op al deze vragen en meer leest u in dit artikel.

Mag een franchisegever een centrale webshop openen?
Een franchisegever mag een centrale webshop openen. Hij is immers eigenaar van de bedrijfsnaam en de formule. Het is een franchisegever ook toegestaan om één of meer winkels of showrooms te gebruiken, ten behoeve van de centrale webshop. Als in de franchise-overeenkomst niets is geregeld over het openen van een webshop door de franchisegever, dan hoeft de franchisegever de opbrengsten van de webshop niet te delen met zijn franchisenemers. Ook niet als exclusieve rayons met hen zijn afgesproken. Als de franchisegever besluit de opbrengsten van de webshop wel te delen met zijn franchisenemers dan zal hij hen gelijk moeten behandelen.

Bij het openen van een centrale webshop zal de franchisegever rekening moeten houden met de belangen van zijn franchisenemers. Hij heeft tenslotte een zorgplicht ten opzichte van hen. Dit betekent dat de franchisegever al het redelijke moet doen om tot een situatie te komen waarbij ook de franchisenemers profijt hebben van de centrale webshop. Dit betekent overigens niet dat geen enkele concurrentie mag bestaan tussen de franchisegever en de franchisenemers.

Een evident voordeel voor de franchisenemers bij het openen van een centrale webshop is het vergroten van de naamsbekendheid van het merk. Daarnaast kan het ophalen en retourneren van producten uit de webshop in de fysieke winkel van een franchisenemer extra klandizie voor de individuele winkelier opleveren. Voor franchisenemers kan de mogelijkheid gecreëerd worden om incourante producten via de webshop alsnog te verkopen. Zo zijn met een beetje creativiteit nog veel meer mogelijkheden te bedenken om tot een goede balans tussen de belangen van de franchisegever en de franchisenemers te komen.

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk dat u in de franchise-overeenkomst goede afspraken maakt over de spelregels bij het openen van een centrale webshop. Een juridisch franchisespecialist kan u hierbij helpen.

Mag een franchisenemer een webshop openen?
Ook de franchisenemer mag een webshop openen. Dit recht mag niet uitgesloten worden in de franchise-overeenkomst. Het is ook niet toegestaan om de franchisenemer te verplichten het aandeel online sales in de totale verkoop te beperken of hogere prijzen te hanteren bij online verkoop. Het verbieden producten te verkopen aan klanten buiten het rayon van de franchisenemer mag niet, tenzij de franchisenemer actief klanten benadert die buiten zijn rayon vallen. Lees hierover meer in het artikel over passieve en actieve verkoop in de webshop van de franchisenemer.

In tegenstelling tot de franchisegever hoeft de franchisenemer er niet voor te zorgen dat de franchisegever profijt heeft van de decentrale webshop van de franchisenemer. De zorgplicht werkt hier maar één kant op.

Dit betekent niet dat de franchisegever niets te zeggen heeft over de decentrale webshop van de franchisenemer. Zo mag een franchisegever met de franchisenemer afspraken maken over de kwaliteit van de webshop. Daaronder valt onder meer het stellen van eisen over veilige online betalingssystemen, de kwaliteit van een online aftersaleshelpdesk en de wijze en snelheid van de verzending van producten en de daarbij behorende retournering van betaalde bedragen. Uiteraard is ook de domeinnaam onderwerp van gesprek, indien de franchisenemer de naam van de formule hiervoor wil gebruiken. Tot slot mag ter bescherming van de formule ook het gebruik van bepaalde internetplatforms verboden worden, zoals bijvoorbeeld die van prijsvechters.

Een juridisch franchisespecialist die goed bekend is met de ins en outs van webshops kan u helpen met het maken van goede afspraken.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in franchisezaken. Wij hebben veel ervaring met het voorkomen en oplossen van geschillen over webshops. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze franchisespecialisten Ferry Weelen en Merel Franke.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?