WAM-dekking

brommer

Prejudiciële vragen WAM-dekking

Bromfietser veroorzaakt een ernstig ongeval en sluit pas later die dag een WAM-verzekering af. Is de WAM-verzekeraar verplicht dekking te verlenen? Het hof stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad legt uit

De Hoge Raad zet het juridisch kader uiteen.

Een verzekering biedt in beginsel slechts de dekking die is overeengekomen, ook wat betreft het aanvangsmoment van de dekking. De Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (art. 11 lid 1 WAM) bepaalt niet anders. De WAM is gebaseerd op het Benelux-Verdrag. Ook uit de toelichting op dit verdrag blijkt niet van een andere bedoeling.

Verder volgt uit een andere bepaling van de WAM (art. 13 lid 7) dat de verzekeraar die in het RDW-register als verzekeraar van een bepaald motorrijtuig is vermeld, de benadeelde niet kan tegenwerpen dat hij niet de WAM-verzekeraar van dat voertuig is. De enige uitzonderingen zijn dat de registratie ten onrechte is geschied of dat zijn verplichtingen naar de benadeelde toe zijn geëindigd. Dit is een wettelijk bewijsvermoeden dat de verzekeraar mag ontkrachten. De datum van aanvang wordt overigens aangetekend in het RDW-register – zonder nadere tijdsaanduiding.

De belangen van benadeelde vragen evenmin om een ruimere uitleg van art. 13 lid 7 WAM. Ook als de geregistreerde verzekeraar niet aansprakelijk is als hij aantoont dat de verzekeringsovereenkomst nog niet van kracht was op het tijdstip waarop het ongeluk plaatsvond, zijn de belangen van benadeelde voldoende gewaarborgd. De benadeelde kan in dat geval zijn schade verhalen namelijk op het Waarborgfonds (art. 25 WAM).

De Hoge Raad geeft antwoord

De Hoge Raad geeft antwoord op de prejudiciële vragen. De WAM-verzekeraar is niet verplicht om WAM-dekking te verlenen aan de bromfietser die op dezelfde dag, maar pas ná betrokkenheid bij een ongeval een WAM-verzekering afsluit. De benadeelde kan bij het Waarborgfonds terecht voor zijn schade.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer.  

Dit artikel is geschreven door Janet van de Bunt, medewerker van het wetenschappelijk bureau van Holla Advocaten.