Transitievergoeding deeltijdontslag

Transitievergoeding bij substantiële en structurele vermindering van de arbeidsomvang

Naar de letter van de wet is een transitievergoeding alleen verschuldigd bij het einde van een dienstverband. In de wet staat niets over het recht op transitievergoeding bij een gedeeltelijke ontslag. De Hoge Raad geeft uitsluitsel over de vraag of, en wanneer een werknemer recht heeft op een transitievergoeding bij deeltijdontslag. In dit artikel leggen wij u de details uit.

Een werknemer kan bij een gedeeltelijk ontslag recht hebben op een (evenredige) gedeeltelijke transitievergoeding. Dit recht ontstaat echter alleen in het bijzondere geval dat een werkgever noodgedwongen moet overgaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidsduur van de werknemer. Voorbeelden van situaties die de Hoge Raad noemt, zijn het noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Wanneer is de arbeidstijd substantieel en structureel verminderd?
Bij een substantiële vermindering van de arbeidstijd gaat het om een vermindering van de arbeidstijd met ten minste twintig procent. Een vermindering is structureel als die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

Wanneer is sprake van de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
Een deeltijdontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden. In al deze gevallen kan recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bestaan. De Hoge Raad benoemt de verschillende vormen van een deeltijdontslag. Dit zijn: een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst of door de arbeidsomvang in de bestaande arbeidsovereenkomst aan te passen.

Hoe moet de gedeeltelijke transitievergoeding berekend worden?
De gedeeltelijke transitievergoeding dient berekend te worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voor de arbeidsduurvermindering aanspraak bestond. Uiteraard moet ook aan de overige voorwaarden voor het ontstaan van een recht op transitievergoeding zijn voldaan.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wilt u meer weten over de transitievergoeding bij deeltijdontslag? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialist Bert van den Boom.

Wilt u meer interessante artikelen over arbeidsrecht lezen? Klik dan hier.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?