Toerekening van de ZW- en WGA-uitkeringen bij overgang van onderneming

ZW-uitkeringen en/of WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers worden financieel toegerekend aan de werkgever waarbij de (ex-)werknemer op de eerste ziektedag in dienst was.

Bij een overgang van onderneming waarbij de overdragende werkgever eigen risicodrager is kan de financiële impact groot zijn: bij de overgang van de gehele onderneming moet de verkrijgende werkgever de uitkeringen gaan betalen terwijl bij de overgang vaneen deel van de onderneming de financiële lasten achterblijven bij de overdragende werkgever.

De materie is complex en uit een recente uitspraak volgt dat de Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtscollege) geen eenduidige lijn volgt bij de beoordeling van dit vraagstuk. Duidelijk is in ieder geval wel dat het UWV zich niet achter de informatie bij de Belastingdienst kan verschuilen en dat gebeurt in de praktijk helaas nog steeds te vaak. Overdragende eigenrisicodragende werkgevers: let dus goed op wat het UWV beslist over de toerekening, en ga tijdig in bezwaar.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?