Tax alert

geld in pot

Verwachte aanpassing fiscale eenheid regime

Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie van de EU (“EU Hof”) geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheid regime in strijd is met de vrijheid van vestiging voor wat betreft de renteaftrekbeperking van artikel 10a van de Wet Vpb 1969. Dit zal een grote impact hebben op met name middelgrote ondernemingen.

In de onderhavige zaak draaide het om de vraag of de rente die een Nederlandse B.V. verschuldigd was aan een Zweedse concernvennootschap, ten laste kon komen van de Nederlandse belastbare grondslag. De fiscus was van mening dat hier sprake was van een zogenoemde 10a-lening omdat de lening was aangegaan in verband met een kapitaalstorting. Derhalve was de rente niet aftrekbaar.

De beperking van de aftrek van de rente was niet aan de orde geweest indien er sprake was van een lening tussen Nederlandse verbonden vennootschappen die een fiscale eenheid vormden. In deze grensoverschrijdende situatie kon de buitenlandse vennootschap echter niet met de Nederlandse vennootschap in een fiscale eenheid worden gevoegd. Het EU Hof heeft bepaald er een verschil is in behandeling van Nederlandse concernsituaties en grensoverschrijdende situaties die in is in strijd met de vrijheid van vestiging.

De uitspraak van het EU Hof volgt de eerdere conclusie van de advocaat-generaal van 25 oktober 2017. In dat kader heeft de staatssecretaris van Financiën al eerder spoedreparatiemaatregelen aangekondigd indien het EU Hof zou beslissen dat het fiscale eenheid regime op dit punt in strijd is met de vrijheid van vestiging. Deze spoedreparatiemaatregelen houden in dat artikel 10a van de Wet Vpb 1969 niet meer buiten werking wordt gesteld in puur binnenlandse situaties slechts door het vormen van een fiscale eenheid. De aangekondigde spoedmaatregelen worden waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer en zullen, indien aangenomen, met terugwerkende kracht tot en met 25 oktober 2017 in werking treden.

Met de spoedreparatiemaatregelen zal elke bestaande fiscale eenheid moeten nagaan of de maatregelen gevolgen hebben. Voor iedere fiscale structuur met een fiscale eenheid zal beoordeeld moeten worden of artikel 10a van de Wet Vpb 1969 moet worden toegepast als ware er geen fiscale eenheid. Dat wil zeggen dat deze renteaftrekbeperking dus moet worden toegepast als waren de maatschappijen van de fiscale eenheid zelfstandig belastingplichtig.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met een van onze tax specialisten.