Strepen van Adidas

Adidas verliest rechtszaak over driestrepen-merk

Adidas heeft een belangrijke rechtszaak verloren over de merkbescherming van haar bekende drie strepen. De sportkledinggigant heeft drie parallel lopende strepen als Uniemerk willen registreren. Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie verklaarde het merk in eerste aanleg en in beroep nietig omdat het geen onderscheidend vermogen zou hebben. Hiertegen heeft Adidas hoger beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie, maar ook deze instantie heeft nu een streep door de registratie gezet.

Het ongeldig verklaarde merk van Adidas:

Het beeldmerk dat Adidas heeft willen registreren betrof de weergave van ‘drie evenwijdige strepen op gelijke afstand van het product in welke richting dan ook’. Het ging in deze zaak dus niet om het bekende Adidas-logo en ook niet om de drie strepen in het algemeen, maar om een specifiek merk waarmee Adidas haar rechten op het gebruik van drie strepen op kleding en schoenen heeft willen uitbreiden. Hoe dichter een concurrent namelijk bij een van de merken van Adidas komt te liggen, des te eerder het bedrijf op basis van zijn merkrechten kan optreden.

Een Belgische schoenenfabrikant maakte tegen het gedeponeerde beeldmerk bezwaar en kreeg van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) gelijk. Adidas ging tegen die beslissing in beroep, maar ook de kamer van beroep van het EUIPO verklaarde het beeldmerk nietig. Adidas liet het ook daar niet bij zitten en ging in hoger beroep bij het Gerecht van de Europese Unie. Het Gerecht bevestigde echter dat het EUIPO het merk terecht nietig heeft verklaard.

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben om te kunnen worden ingeschreven. Hoe geringer het onderscheidend vermogen van het merk, des te groter de overeenstemming moet zijn om tot inbreuk te leiden. Een sterk merk heeft dus een groot onderscheidend vermogen (denk bijvoorbeeld aan merken als Apple, Bol.com of HEMA).

Heeft een merk geen onderscheidend vermogen, dan kan het merkenbureau de inschrijving weigeren. De merkhouder kan dan nog aanvoeren dat het merk ten tijde van de inschrijving weliswaar nog geen onderscheidend vermogen had, maar inmiddels op dusdanige wijze is gebruikt dat het een bepaalde bekendheid heeft verkregen. Als dat het geval is, dan is er sprake van inburgering en zou de nietigverklaring onterecht zijn geweest.

Adidas moest dus aantonen dat het aangevochten Uniemerk in de Europese Unie was ingeburgerd. Van inburgering is sprake als een op zich niet onderscheidend merk door langdurig en intensief gebruik alsnog onderscheidend wordt. Om dit aan te tonen diende Adidas maar liefst 1.200 pagina’s aan bewijsmateriaal in. Kennelijk was echter op geen enkele van deze 1.200 pagina’s het bewijs te vinden dat de drie strepen in kwestie ook daadwerkelijk in de hele EU werden gebruikt. Adidas bleek voor haar kleding namelijk bijna altijd drie witte strepen te gebruiken. Het ingediende beeldmerk liet echter drie zwarte strepen zien en dus kon van gebruik van dit specifieke merk geen sprake zijn (en daarmee al helemaal niet van inburgering). Slechts voor vijf EU-landen kon Adidas het benodigde bewijs wél leveren, maar om gebruik in de hele EU aan te tonen was dat niet voldoende. Gevolg was dat het Gerecht de nietigverklaring van het EUIPO bevestigde.

Heeft Adidas het merkrecht op haar iconische drie strepen nu verloren? Nee, zeker niet. Adidas bezit een grote hoeveelheid merken (alleen aan Uniemerken al meer dan 200) en het merk dat in deze zaak onderuit werd gehaald was maar één van vele strepenmerken. Hoewel de schade van de nietigverklaring dus te overzien is, is de verloren rechtszaak voor Adidas toch een gevoelige nederlaag. Adidas heeft met de registratie immers geprobeerd om de merkenrechtelijke bescherming van haar drie strepen flink te verruimen en daar is de sportkledinggigant niet in geslaagd.

Meer informatie over merkenrecht? Neem contact op met een van onze specialisten.