Privacy: de kansen en worstelingen van nieuwe technologie

ford pinto

5 adviezen die alle bedrijven ter harte zouden moeten nemen

Nieuwe technologie is een continue worsteling. Het gebruiksgemak en de afhankelijkheid leven op gespannen voet. Bedreiging van privacy en fraude liggen op de loer. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe verhouden wet- en regelgeving zich tot onze normen en waarden? Of zoals de beroemde Griekse filosoof Plato al ruim voor Christus zei: “Goede mensen hebben geen wetten nodig om hen te vertellen verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen een manier vinden om de wetten te omzeilen”.

Wijze woorden uit lang vervlogen tijden, maar de uitdaging anno 2019 is de enorme complexiteit. Het grote grijze gebied waar je als bedrijf mee te maken hebt. Wat is ethisch en wat niet? Hoe interpreteer je de AVG? Welke gevolgen heeft dat in relatie tot je klanten, medewerkers en toeleveranciers? Tijdens de rondetafelsessie bij Holla Advocaten in Den Bosch verkenden de aanwezigen van onder andere de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij, Philips Healthcare en VDL de grenzen van het toe- en ontoelaatbare.

1. Blijf zelf nadenken
Tafelvoorzitter Shaktie Rambaran Mishre, bestuursvoorzitter van de Pensioen Federatie, commissaris en expert op het vlak van ethiek, schetste aan de hand van diverse voorbeelden in welke spagaat we soms terecht komen. Meer regels is niet altijd een oplossing voor beter gedrag. Sterker nog, hoe meer regels hoe meer morele luiheid ontstaat. Met de komst van social media schreven corporates pagina’s vol met richtlijnen waar medewerkers zich aan moesten houden bij het gebruik ervan. Door onder andere het massale gebruik van social media, de impact ervan en de vervaging tussen zakelijk en privé, werd het naleven en controleren van deze richtlijnen ondoenlijk. Het bracht Apple er ooit toe om alle voorschriften naar de prullenbak te verwijzen en terug te brengen tot twee woorden: be smart.

2.Voorkom ethische blindheid
De voorbeelden over hoe afwegingen soms puur zakelijk of feitelijk worden gemaakt, maar waarbij de morele kompas of het aanvoelen van de publieke opinie soms afwezig lijken, liggen voor het oprapen. Neem de beoogde salarisverhoging van de ING-topman vorig jaar. Rationeel was de verhoging te verklaren, maar moreel lastig te verdedigen, zo bleek. Dat is van alle tijden. Zo waren ze bij Ford in de jaren 70 naïef bij de introductie van de Ford Pinto. Het model dat de concurrentie met goedkopere Japanners op de Amerikaanse markt moest aangaan, had een kwetsbaar kenmerk; een tank die snel in brand vloog bij een aanrijding. De inschatting van het management was echter dat de (financiële) risico’s beperkt waren, maar na enkele ongelukken werd het een imagocatastrofe van jewelste.

3. Schakel de menselijke factor niet uit
Dankzij de digitalisering nemen de gebruiksmogelijkheden toe. Gemak dient de mens tenslotte. Het automatiseren van steeds meer bedrijfsprocessen heeft ook consequenties voor de klant, de toeleverancier en de (toekomstige) medewerker. Neem een opkomend fenomeen als het online solliciteren en het gebruik van algoritmen voor de eerste schifting bij sollicitaties. Het is een gevoelig gebied binnen de AVG. En volgens Kim de Bonth, advocaat bij Holla Advocaten en AVG-expert, mag het ook gewoon niet als er niet ook nog een mens aan te pas komt. In Europa is men angstig voor discriminatie door de toepassing van algoritmen. De AVG zegt met zoveel woorden dat er geen besluit mag worden genomen dat impact kan hebben op iemand zonder menselijke tussenkomst.

4. Voorkom ongeldig vragen van toestemming
We kennen allemaal het dubbele gevoel bij het akkoord gaan met de voorwaarden door het aanklikken van het vinkje. Soms is er eigenlijk geen keus en soms misschien wel, maar is het gebruiksgemak groter dan het ongemakkelijke gevoel. Toch is toestemming voor bedrijven geen middel waar je alle privacydilemma’s mee oplost. Kim de Bonth: “Het afdwingen van toestemming kom je in de praktijk vaak tegen met het bekende vinkje, maar juridisch blijkt dit vaak helemaal niet houdbaar. Nog los van het feit dat toestemming ook ingetrokken kan worden.” Oppassen dus voor bedrijven.

5. Zoek naar nieuwe technologische kansen
Tot slot zijn er ook prachtige kansen die nieuwe technologie ons bieden. Zoals de blockchain-technologie die privacy juist uitstekend kan bewaken. De informatie in de blockchain is nooit te herleiden naar een persoon. Alle informatie is versleuteld en niet te achterhalen. Zoals een van de deelnemers, Ron Kaandorp van Sophus Advies en Management, als inspirerend voorbeeld deelde: Syrische vluchtelingen die in opvanggebieden betaalden met irisscan, gekoppeld aan blockchain-technologie, zodat contant geld niet nodig was en misbruik werd voorkomen. En zo zullen er dankzij nieuwe technologie ongetwijfeld nog vele mooie toepassingen het levenslicht zien.

Neem voor meer informatie over privacywetgeving contact op met onze experts Kim de Bonth of Anne Coenders.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?