Noodpakket 2.0 fiscale maatregelen

Fiscale maatregelen in het Noodpakket 2.0

Op 20 mei heeft het kabinet het ‘Noodpakket banen en economie 2.0’ bekendgemaakt. In deze Tax Update bespreken wij de fiscale maatregelen die in dit pakket zijn opgenomen.

Uitstel van betaling van belastingschulden

Op dit moment geldt een tijdelijke versoepeling van het uitstelbeleid in het kader van belastingschulden. Zie hierover ook onze eerdere Tax Update. Op basis van het versoepelde proces van aanvraag en goedkeuring van het uitstel wordt de invordering van en groot aantal belastingen gedurende drie maanden stopgezet. Vanwege de aanhoudende crisis heeft het kabinet nu besloten de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden te verlengen van 19 juni naar 1 september 2020.

In principe krijgt een ondernemer op zijn eerste verzoek drie maanden uitstel van belastingbetaling. Voor een langer uitstel dient de ondernemer aannemelijk te maken dat hij door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Bovendien wordt aan het uitstel langer dan drie maanden een nieuwe eis gesteld. De ondernemer dient namelijk te verklaren geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van deze verklaring van de ondernemer wordt nog nader uitgewerkt.

Daarnaast heeft het kabinet toegelicht dat het toegekende uitstel van langer dan drie maanden, duurt totdat het wordt ingetrokken. Een toegekend uitstel van langer dan drie maanden zal in ieder geval niet eerder dan 1 september 2020 worden ingetrokken. Indien het uitstel afloopt, zal aan de ondernemer een passende betalingsregeling worden geboden. Over de vormgeving hiervan zal nog nader worden bericht.

Belasting- en invorderingsrentes

 Het kabinet heeft eerder aangekondigd de belasting- en invorderingsrente tijdelijk te verlagen van 4% naar 0,01%. Per 23 maart is de verlaging van de invorderingsrente ingegaan. Zie hierover ook onze eerdere Tax Update. Oorspronkelijk gold dit voor drie maanden. Aangezien het versoepelde beleid aangaande uitstel van belastingbetaling is verlengd, is besloten de verlaging van de invorderingsrente te verlengen tot 1 oktober 2020. De verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen behalve de inkomstenbelasting, die in gaat op 1 juni, gold op basis van het eerdere besluit tot 1 september en wordt verlengd tot 1 oktober. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van belastingrente in op 1 juli en geldt de verlaging al tot 1 oktober.

 Overige fiscale maatregelen

 Ook met betrekking tot een aantal andere fiscale maatregelen heef het kabinet besloten tot een verlenging, die zonder nader besluit van het kabinet zouden aflopen voor 1 september 2020. Het betreft onder meer de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend. Deze maatregelen worden verlengd tot 1 september 2020.

Verlenging en aanpassing Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Naast de fiscale maatregelen heeft het kabinet ook besloten de Tozo-regeling te verlengen. De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Zie hierover ook onze eerdere Tax Update. Het kabinet heeft besloten de Tozo met drie maanden te verlengen en de voorwaarden (enigszins) aan te passen.

Het uitgangspunt bij de door te voeren aanpassingen is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Het gaat zowel om bijstand voor levensonderhoud, als om de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.

Voor de bijstand voor levensonderhoud zal de nieuwe ‘Tozo 2’-regeling een partnerinkomenstoets bevatten. Er kan dan geen aanspraak gemaakt op de tegemoetkoming indien het huishouden als geheel een inkomen boven het sociaal minimum heeft.

Daarnaast blijft onder de ‘Tozo 2’-regeling de mogelijkheid bestaan om een lening voor bedrijfskapitaal af te sluiten gehandhaafd, met een maximum van € 10.157. De ondernemer kan de rentedragende lening bij zijn gemeente afsluiten. Indien de ondernemer al eerder een lening heeft aangevraagd onder het maximumbedrag, heeft de ondernemer de mogelijkheid om een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag. Een ondernemer dient voor het aanvragen van een lening onder de ‘Tozo 2’-regeling te verklaren dat de onderneming niet in staat van faillissement verkeert en dat er geen sprake is van surseance van betaling.

Mocht u ons advies wensen, neem dan gerust contact op met Boris (06 52505900), Tom (06 24896213), Demi (06 45452616) of Lennart (06 40050022). Wij helpen u graag verder!