Nieuwe detacheringsrichtlijn

Detacheringsrichtlijn

Na eerdere gele kaart toch compromis bereikt over de Detacheringsrichtlijn

Op 11 april 2018 is overeenstemming bereikt over de Europese herziening van de Detacheringsrichtlijn. In maart 2016 hebben 11 parlementen een negatief oordeel over deze Richtlijn uitgesproken en werd een gele kaart getrokken[1]. Inmiddels is het toch tot een compromis gekomen.

Gelijke arbeid, gelijk loon
Het doel van de wijziging van de detacheringsrichtlijn is het vormgeven van het beginsel ‘gelijk loon voor gelijk werk’, zodat alle werknemers in de hele EU rechtvaardig worden behandeld. Plaatselijke en gedetacheerde werknemers die hetzelfde werk op dezelfde plaats doen, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Doel richtlijn
De herziene richtlijn moet het grensoverschrijdend verrichten van diensten makkelijker maken en tegelijkertijd zorgen voor eerlijke mededinging. Ook het waarborgen van de eerbiediging van de rechten van werknemers die werken in een lidstaat en door hun werkgever tijdelijk in een andere lidstaat worden gedetacheerd is een belangrijk uitgangspunt. De richtlijn moet leiden tot billijke beloning en een gelijk speelveld tussen detacheerders en lokale bedrijven in het ontvangende land, zonder afbreuk te doen aan het vrije verkeer van diensten.

Inwerkingtreding
De termijn voor de omzetting van de huidige detacheringsrichtlijn en de datum van toepassing liggen 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn. Inmiddels de detacheringsrichtlijn verwerkt in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wat over payrolling is voorgesteld, leest u in het artikel Wetsvoorstel payrolling.

Detacheert u medewerkers en wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op de nieuwe richtlijn?  Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

[1] Als een derde van de nationale parlementen aangeeft dat een onderwerp niet Europees behandelt moet worden dan zal de Europese Commissie het voorstel moeten heroverwegen. Er wordt dan gesproken over de ‘gele kaart’. De Europese Commissie kan bij een gele kaart besluiten het voorstel door te zetten, maar dan moet ze dat besluit uitvoerig onderbouwen. Bij voorstellen op het terrein van justitie en politie is een kwart van de stemmen genoeg om een gele kaart te trekken.

Bron: Raad van de Europese Unie (Raad) , gepubliceerd op woensdag 11 april 2018.