Misbruik procesrecht

OK

Schade en misbruik procesrecht

Vergoeding van proceskosten is geboden als gevolg van misbruik van procesrecht. Is wel sprake van schade als de advocaatkosten zijn betaald door een derde? De Hoge Raad doet uitspraak.

Aanleiding

Macon en partij X investeren samen in een onderneming voor medische apparatuur. Macon besluit een geldlening te verhalen op X. In rechte blijkt dat Macon de geldlening heeft gefingeerd door gebruik te maken van vervalste documenten en valse getuigenverklaringen. X slaagt erin Macon wegens misbruik van procesrecht te veroordelen tot vergoeding van zijn schade bestaande uit de advocaatkosten van € 75.000. De advocaatkosten zijn echter niet direct door X betaald, maar door de firma Arosa. Is er dan wel sprake van schade?

De Hoge Raad oordeelt

Het hof heeft vastgesteld dat X, zijn echtgenote en zijn vennootschap de advocatendeclaraties hebben voldaan aan Arosa. Het hof heeft daaruit afgeleid dat X daarmee zijn betalingen aan Arosa heeft aangetoond. Er is dus sprake van schade geleden door X. De klacht dat het hof ontoereikend heeft gemotiveerd dat X schade heeft geleden slaagt niet, zo oordeelt de Hoge Raad. X moet zijn advocaatkosten van € 75.000 vergoed krijgen.

Slotsom

Dit arrest is relevant voor het leerstuk misbruik van procesrecht. Heeft een partij in rechte een vordering door middel van list en bedrog ingesteld jegens een wederpartij, dan maakt hij misbruik van procesrecht. De wederpartij kan zijn advocaatkosten vergoed krijgen, maar daarvoor is wel vereist dat er sprake is van schade. Komen advocaatkosten niet ten laste van de wederpartij, maar van een derde, dan is er geen sprake van schade. De wederpartij kan zijn advocaatkosten dan niet vergoed krijgen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer.  
Dit artikel is geschreven door Janet van de Bunt, medewerker van het wetenschappelijk bureau van Holla Advocaten.