Indexatie Letselschade

Pleisters

Indexatie Letselschade Richtlijnen

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de normbedragen van alle richtlijnen van de Letselschade Raad gewijzigd, met uitzondering van de Richtlijn Kilometervergoeding en de Richtlijn Licht Letsel.

De richtlijnen van de Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan eenvoudig schadevergoeding kan worden vastgesteld in individuele dossiers. Verschillende brancheorganisaties zijn bij de totstandkoming van de richtlijnen vertegenwoordigd, zoals verzekeraars en slachtofferorganisaties. Als de richtlijn wordt toegepast, hoeft de schade slechts aannemelijk te worden gemaakt. Concreet bewijs, van bijvoorbeeld de kosten van een huishoudelijke hulp, hoeft niet te worden geleverd. De richtlijn voorkomt zo discussie, zodat schade sneller vergoed kan worden. Er zijn een aantal richtlijnen opgesteld:

  • Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding
  • Richtlijn Kilometervergoeding
  • Richtlijn Studievertraging
  • Richtlijn Huishoudelijke Hulp
  • Richtlijn Zelfwerkzaamheid
  • Richtlijn Licht Letsel incl. Smartengeld

De indexatie

Alle Letselschade Richtlijnen zijn per 1 januari 2018 geïndexeerd op de Richtlijn Kilometervergoeding en de Richtlijn Licht Letsel na. Dat betekent dat de normbedragen in de richtlijnen zijn opgehoogd. De Richtlijn Studievertraging is de afgelopen jaren telkens geïndexeerd. Bij de bedragen uit de richtlijn werd dan ook slechts een bescheiden percentage van 1% opgeteld ten opzichte van het voorgaande jaar.

Dit jaar werd de beide richtlijnen Huishoudelijke Hulp en Zelfwerkzaamheid zijn voor het eerst sinds 2014 aangepast. De normbedragen in die richtlijnen stegen dan ook met respectievelijk 6% en 5%. De bedragen in de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding die voor het eerst sinds 2010 (!) wijzigden, stegen met 7%.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer.  

Dit artikel is geschreven door Janet van de Bunt, medewerker van het wetenschappelijk bureau van Holla Advocaten.