‘In principe’ goed geschreven, maar niet goed gelezen

Zorgvuldig formuleren ondernemingsraad

Ook bij de ondernemingsraad is zorgvuldig formuleren én lezen belangrijk

Een ondernemingsraad geeft een werkgever positief advies naar aanleiding van een adviesaanvraag, maar verbindt daar wel een voorwaarde aan. De werkgever neemt het besluit en voert dit uit, maar voldoet vervolgens niet aan de gestelde voorwaarde. De rechter oordeelt dat het besluit van de werkgever desondanks stand houdt. Hiervoor waren slechts twee kleine woordjes doorslaggevend…

Wat is er aan de hand?
Een ondernemer vraagt de ondernemingsraad advies uit te brengen over de herfinanciering van het bedrijf. De ondernemingsraad adviseert in juli 2017 positief op de adviesaanvraag, maar wel op voorwaarde dat de werkgever ‘uiterlijk 2017 uitvoering zal geven aan de wettelijke eisen van de structuurvennootschap’. De werkgever laat weten dat op de aandeelhoudersvergadering besloten is het structuurregime in principe per 1 januari 2019 vervroegd en vrijwillig te implementeren en vraagt de ondernemingsraad hier akkoord mee te gaan. De Ondernemingsraad gaat akkoord, maar laat expliciet weten de werkgever te houden aan de gedane toezeggingen over de invoering van het structuurregime per 1 januari 2019. In december 2018 laat de werkgever weten dat de deadline niet gehaald wordt. De reden hiervoor is dat één aandeelhouder, geheel onverwacht, tegenstand biedt.

De ondernemingsraad accepteert dit niet en voelt zich bedonderd. De werkgever heeft in 2017, in strijd met de waarheid, laten weten dat de aandeelhouders achter de invoering van een structuurregime stonden en dat direct met de uitvoering daarvan zou worden begonnen. De datum van 1 januari 2019 was een duidelijke voorwaarde om akkoord te gaan met de herfinanciering. De ondernemingsraad stapt naar de rechter en vraagt de Ondernemingskamer om het in 2017 door de werkgever genomen besluit over de herfinanciering te vernietigen. Het besluit is niet in overeenstemming met het advies.

De werkgever vraagt op zijn beurt aan de Ondernemingskamer de ondernemingsraad niet-ontvankelijk te verklaren.

Wanneer mag de ondernemingsraad beroep instellen tegen een besluit?
Een ondernemingsraad mag beroep instellen tegen een besluit wanneer dat niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad. Ook kan beroep ingesteld worden als feiten of omstandigheden bekend zijn geworden, die, waren zij aan de ondernemingsraad bekend geweest tijdens het uitbrengen van het advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen, zoals het is uitgebracht.

Het besluit van de werkgever is in overeenstemming met het advies van de OR
U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat de ondernemingsraad uit deze casus denkt een terecht punt te hebben. Echter, er zit een addertje onder het gras. Dat addertje bestaat uit twee woordjes: ‘in principe’.

De werkgever heeft de ondernemingsraad geschreven dat ‘direct gestart wordt met de implementatie van het structuurregime om dit in principe per 1 januari 2019 vervroegd en vrijwillig te implementeren’. Hier had de ondernemingsraad uit op kunnen maken dat de genoemde datum een streefdatum was en geen deadline. De werkgever heeft in dezelfde brief uitleg gegeven over het proces dat doorlopen moet worden om tot een structuurvennootschap te komen. Hierbij was duidelijk dat het bestuur van de onderneming het niet alleen voor het zeggen heeft. Volgens de Ondernemingskamer komt het advies van de ondernemingsraad dan ook overeen met het besluit van de werkgever. Om die reden is de ondernemingsraad niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. Dat is zuur voor de ondernemingsraad. Voor de ondernemer zal het een opluchting zijn geweest, want een besluit tot herfinanciering is lastig terug te draaien. In principe, althans.

Wilt u graag begeleiding voorafgaand aan of bij een medezeggenschapstraject? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij het juridisch juist formuleren en lezen van de uitgewisselde documenten? Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe en lastige medezeggenschapszaken. Neem contact op met onze specialist Angela Ruijter voor hulp en informatie.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.