Goede raad

failliet

Goede raad is duur, maar slechte raad is duurder

Als een B.V. door de rechtbank failliet verklaard wordt, betekent dit dat die B.V. meerdere schuldeisers niet meer kan betalen. Bij de faillietverklaring benoemt de rechtbank een curator; dat is een advocaat die gespecialiseerd is in de behandeling van faillissementen.

Het doel van de curator is de bezittingen van de B.V. tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen om met de opbrengst zoveel mogelijk schuldeisers van de B.V. te kunnen betalen. Helaas lukt dat vrijwel nooit helemaal en blijven schuldeisers doorgaans met een groot deel van hun schulden zitten waarmee zij (ook) de dupe van zo’n faillissement zijn.
Een curator zal –ter beperking van de schade voor de schuldeisers- ook onderzoek doen naar wat er (vlak) voor het uitspreken van het faillissement is gebeurd. Als hij vindt dat daarbij ongeregeldheden hebben plaatsgevonden, zal hij actie ondernemen. Dat kan dan leiden tot aansprakelijkstellingen van bestuurders en/of hun adviseurs.

In 2006 waren zeven B.V.’s -die samen een groep vormden- failliet verklaard, waarbij een curator werd benoemd. Daaraan voorafgaand had X als adviseur gedurende 3 maanden een saneringstraject begeleid. Tijdens dat saneringstraject werden op advies van X de bezittingen van drie van de zeven vennootschappen verkocht. Uit de opbrengst was een aantal grote schuldeisers geheel of gedeeltelijk voldaan, waaronder adviseur X zelf.
De curator vorderde namens de niet voldane schuldeisers schadevergoeding van adviseur X omdat die onrechtmatig zou hebben gehandeld.
Immers:
* de verkopen vonden plaats terwijl voor de vennootschappen én X duidelijk moest zijn geweest dat het faillissement van de vennootschappen onafwendbaar was;
en
* de opbrengst kwam maar ten goede aan een beperkt aantal schuldeisers waardoor het voor betaling van de gezamenlijke schuldeisers in de faillissementen beschikbare tegoed is verminderd.
Deze vordering werd door de rechter toegewezen. Jammer voor de schuldeisers is wel dat de bekostiging van dit soort procedures het voor hen beschikbare tegoed vermindert.

Als een B.V. in zwaar weer komt, is het voor de bestuurders zeer raadzaam zich laten begeleiden door juridische specialisten. Kies dan in het belang van eenieder wél een goede, is de moraal van dit verhaal.

Willemijn Fick-Nolet

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?