Einde restschuldregeling

huis

Einde restschuldregeling eigen woning in zicht

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat hij niet van plan is om de tijdelijke restschuldregeling eigen woning te verlengen.

De tijdelijke restschuldregeling is in 2012 in het leven geroepen als crisismaatregel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen mogen de rente over deze restschuld gedurende vijftien jaar na ontstaan van de restschuld in aftrek brengen in box 1. Deze regeling zou vijf jaar duren en loopt op 31 december 2017 af.

Volgens Wiebes is de tijdelijke maatregel uit de crisisjaren niet meer noodzakelijk, omdat de doorstroming op de woningmarkt inmiddels voldoende is hersteld. Derhalve wordt de restschuldregeling eigen woning niet verlengd. Dat betekent dat u de rente over een restschuld die vóór 31 december 2017 is ontstaan, nog steeds gedurende een periode van vijftien jaar in aftrek mag brengen. Verkoopt u uw woning ná 31 december 2017 en houdt u daarbij een restschuld over, dan heeft u voor deze schuld geen recht meer op renteaftrek.

Vragen? Neem dan contact op met één van onze familie- & erfrechtadvocaten.

Naoual Chedra