Eigen schuld debat

gebroken glas

Moet het debat over eigen schuld in een civiele zaak worden gevoerd in de hoofdzaak of pas in de schadestaatprocedure?

De Hoge Raad beantwoordt deze vraag in een uitspraak van 27 oktober 2017.

Wat was er gebeurd?

Een studente zoekt in 2008 woonruimte in Utrecht. Zij bezoekt met haar vader een bijeenkomst van Koopstudio Nederland B.V., die lidmaatschapsrechten in een woonvereniging verkoopt tegen betaling van € 172.000,-. Een financieel adviseur van de firma Quarz is daarbij aanwezig. Haar vader vraagt de adviseur naar de gevolgen van een faillissement van Koopstudio B.V. De studente koopt een lidmaatschapsrecht. Een jaar later gaat Koopstudio B.V. failliet.

De feitenrechters

De studente vordert daarop een verklaring voor recht dat Quarz op grond van een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen aansprakelijk is, met verwijzing naar de schadestaatprocedure. De rechtbank wijst de vordering toe. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank en overweegt dat als er schadevergoeding bij staat wordt gevorderd (en toegewezen), al in de hoofdzaak over een beroep op eigen schuld kan worden beslist.

De uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad stelt voorop dat de rechter die een veroordeling tot schadevergoeding uitspreekt op grond van art. 612 Rv in beginsel de schade in zijn vonnis begroot voor zover hem dit mogelijk is. Oók als slechts schadevergoeding op te maken bij staat gevorderd is, maar al voldoende is gesteld en is komen vast te staan om te veroordelen tot een bepaald bedrag.

Dat uitgangspunt brengt mee, zo vervolgt de Hoge Raad, dat de rechter, voor zover hem dat mogelijk is in het licht van het debat van partijen en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, al in de hoofdprocedure kan beslissen over punten die partijen verdeeld houden. Ook als het geschilpunten betreft die op zichzelf genomen in de schadestaatprocedure nog (verder) aan de orde kunnen worden gesteld, zoals vragen van causaal verband en eigen schuld. Ter motivering wijst de Hoge Raad nog naar een eerder arrest.

Slotsom

De Hoge Raad heeft nu dus bepaald dat als er verwijzing naar de schadestaatprocedure is gevraagd toch reeds in de hoofdzaak over een geschilpunt als eigen schuld kan worden beslist. Dat hangt af van het debat tussen partijen. Gaat dat debat al over eigen schuld, dan zullen partijen in de hoofdzaak hun standpunten naar voren moeten brengen en niet moeten afwachten tot de schadestaatprocedure.

Dit bericht is geschreven door Janet van de Bunt.

Wilt u meer weten over deze uitspraak? Neem dan contact op met één van onze aansprakelijkheid, verzekering en vervoeradvocaten.