Eigen Risicodragers Ziektewet (ERD ZW) opgelet!

Als u eigen risicodrager bent voor de Ziektewet en u heeft een werknemer die zich kort na indiensttreding heeft ziek gemeld, dan dient u alert te zijn. Na het einde van de arbeidsovereenkomst (in de proeftijd of na afloop) zal deze werknemer – bij voortdurende arbeidsongeschiktheid – ‘instromen’ in de Ziektewet en dient de eigenrisico dragende werkgever de financiële lasten daarvan te dragen.

In deze situatie is er mogelijk munitie aanwezig om deze financiële lasten af te wentelen. Onlangs is een werkgever dat gelukt in een procedure. Een langere adem was weliswaar nodig, maar uiteindelijk bepaalde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een uitspraak op 12 mei 2021 dat UWV ten onrechte had vastgesteld dat werkgever verantwoordelijk was voor het uitbetalen van de Ziektewet-uitkering.

Wat was er aan de hand?

De werknemer was vanuit een WW-situatie bij de werkgever in dienst gekomen. Drie dagen na indiensttreding meldde werknemer zich ziek met psychische klachten. Vijf dagen later werd de werknemer tijdens de proeftijd ontslagen. De werkgever deed (zoals dat hoort) ziekteaangifte bij het UWV en verzocht UWV ook een besluit te nemen over de ZW-uitkering.
Het UWV stelde de 1e ziektedag vast op de dag dat werknemer zich had ziek gemeld. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet in gevallen als deze. Het UWV nam het besluit dat werknemer recht had een ZW-uitkering en dat werkgever als eigen risico drager verantwoordelijk was voor het betalen van de ZW-uitkering.

De werkgever ging hiertegen tevergeefs in bezwaar en beroep maar in het hoger beroep bij de CRvB kreeg hij alsnog gelijk. De werkgever nam het standpunt in dat de werknemer al arbeidsongeschikt was vóórdat hij in dienst kwam en kon dat ook onderbouwen. De CRvB volgde de werkgever in zijn standpunt. Dat had tot gevolg dat de werkgever niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de betaling van de ZW-uitkering. De werkgever had dus succes in de procedure.

Tot slot

Als eigenrisicodrager van de ZW kan de werkgever het UWV verzoeken een besluit af te geven over een eerdere arbeidsongeschiktheidsdag. Hierdoor kan de toerekening van het ziekengeld niet plaatsvinden aan de eigen risicodrager. Loopt u als werkgever tegen een situatie aan als de bovenstaande, dan is het advies om bij het UWV een dergelijk verzoek in te dienen.

 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?