Alaaf!

Carnaval werk

Carnaval en werk: een goede combinatie?

Carnaval: ieder jaar weer uitbundig feest in het Zuiden van het land. De polonaise leidt in sommige gevallen rechtstreeks naar de rechtbank. In dit artikel leest u over een paar zaken waarin carnaval niet zo leutig[1] eindigde.

In de eerste zaak vraagt een werknemer zijn werkgever om een vrije dag voor carnavalsmaandag. De werkgever weigert dit, omdat de carnavalsperiode juist veel drukte oplevert binnen het bedrijf. De werknemer kan dit niet accepteren en laat weten dat hij zeker niet komt werken, maar die dag carnaval gaat vieren. De werkgever ontslaat hem op staande voet, nog voor de dag dat de werknemer zou moeten komen werken. De vraag in deze zaak is of de werkgever de werknemer, al voordat het werkverzuim had plaatsgevonden, mocht ontslaan. De rechter vindt van wel: de werknemer was zo volhardend en stellig in zijn mededeling, dat de werkgever er vanuit mocht gaan dat hij daadwerkelijk niet zou komen werken. De werknemer moet een schadeloosstelling betalen aan de werkgever wegens het geven van een dringende reden voor ontslag.

Dan de buschauffeur die tijdens carnaval kaartjes verkoopt aan passagiers, maar de reizigers de kaartjes niet overhandigt. De werkgever beschuldigt de chauffeur ervan het geld voor de kaartjes in eigen zak te hebben gestoken en ontslaat hem op staande voet. De werknemer vecht dit ontslag succesvol aan. De werkgever heeft namelijk bij aanvang van de dienst geen kaartjes meegegeven aan de buschauffeur waardoor hij niets kón verstrekken aan de carnavalsvierders.

Veel werkgevers houden er rekening mee: een piek in ziekmeldingen tijdens en vlak na carnaval. In deze derde zaak meldt de werknemer zich ziek ten gevolge van een auto-ongeluk. Hij is tijdens carnaval bij een oud-collega in de auto gestapt die niet over een rijbewijs beschikt en dronken was. De werkgever vindt dat de werknemer daarmee bewust het risico heeft genomen arbeidsongeschikt te raken. Hij weigert daarom het salaris van de werknemer door te betalen. De zaak komt voor de rechter. Deze oordeelt dat het vervallen van het recht op loon bij ziekte door opzet enkel bedoeld is voor een situatie die binnen de werkingssfeer van de arbeidsovereenkomst valt. Met het privéleven van werknemers heeft een werkgever in beginsel geen enkele bemoeienis. Dit is slechts anders als uit de gedraging blijkt dat deze willens en wetens is gericht op het veroorzaken van ziekte met het oogmerk om arbeidsongeschikt te raken voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Van dit laatste is in deze zaak niets gesteld, noch gebleken. De werkgever moet het loon aan werknemer doorbetalen.

Carnaval is een groot goed in het Zuiden van het land. Het kent een lange traditie en veel Zuiderlingen kijken er een heel jaar naar uit. Wij adviseren ruim voor carnaval in gesprek te gaan met uw medewerkers over uw verwachtingen om teleurstellingen en ziekmeldingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wij hebben veel ervaring met het succesvol begeleiden van conflictsituaties waarbij de emoties hoog zijn opgelopen. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialist Petra Domevscek.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

 

[1] Ander woord voor ‘leuk’ dat vooral met carnaval veel gebruikt wordt.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?