Nieuws

Wijziging onteigeningsrecht

Gepubliceerd op 3 jun. 2019

Grond
Onteigeningsrecht gaat wijzigen De Onteigeningswet gaat op in de Omgevingswet die in 2021 in werking moet treden. Fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in de bestuurlijke fase van onteigening. Waar nu de Kroon toetst, toetst straks de gewone bestuursrechter de onteigeningsbeschikking en is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het onteigeningsrecht wijzigt op basis van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, dat op 1 februari 2019 is ingediend bij de Tweede Kamer (de ‘Aanvullingswet grondeigendom’). Deze wet kan tijdens de behandeling in de Tweede Kamer nog wijzigen, maar gelet op de aanloop tot zover worden de contouren steeds duidelijker. Onze collega Harald Wiersema beschreef de aanstaande wijzigingen in een recent artikel in het tijdschrift Vastgoed Fiscaal en Civiel. Hij pleit vanwege de vele vernieuwingen, en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, voor het voeren van ‘proefonteigeningsprocedures’, zoals dat ook gebeurt met experimenten in het omgevingsrecht en bij de digitalisering van de rechtspraak. Lees hier het hele artikel: VGFC-02-2019.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief