Nieuws

Wet versterking regie volkshuisvesting

Gepubliceerd op 26 feb. 2023

Construction 1510561 340
Op 16 februari 2023 heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierna: de Minister) het wetsvoorstel “Wet versterking regie volkshuisvesting” bekend gemaakt. Dit wetsvoorstel is nog in consultatie tot en met 30 maart 2023. Het doel van deze wet is ervoor zorgen dat overheden sneller en doelmatiger goedkopere woningen kunnen realiseren. Gemeenten worden instrumenten aangereikt om bijvoorbeeld sneller woningbouwlocaties aan te wijzen. Met het oog op de doelstelling van de Rijksoverheid om in 2050 een volledig circulaire economie te creëren, zien wij kansen om aan de hand van dit wetsvoorstel een grote stap te zetten richting die doelstelling. De bouwsector is immers een van de belangrijkere transitiedomeinen in Nederland.

Nationale prestatieafspraken

Met het wetsvoorstel wordt beoogd betaalbare en goedkopere woning te bouwen. In het huidige stelsel geeft de Rijksoverheid aan de hand van de ‘Nationale prestatieafspraken’ een richting aan de volkshuisvestelijke opgave van woningcorporaties. Daarnaast maken gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties samen lokale prestatieafspraken. Hierin staan onder meer afspraken over betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. In het huidige wetsvoorstel wordt de ‘Nationale prestatie’ als kader genomen voor volkshuisvesting op lokaal niveau en wordt meer gewicht toegekend aan de lokale prestatieafspraken.

Opgelopen grondstofprijzen

Gezien het doel van dit wetsvoorstel en de blik op de horizon, zou het ook raadzaam zijn marktpartijen te betrekken die zich op duurzaam en circulair bouwen hebben toegespitst. Uit de bouwsector klinken immers al lange tijd geluiden over de fors opgelopen grondstofprijzen. Dit leidt op zijn beurt weer tot hoge prijzen van nieuwbouwwoningen. Het fenomeen van gestegen grondstofprijzen (door onder andere verstoorde aanvoerketens vanuit Rusland en Oekraïne) en hoe dit probleem kan worden ondervangen wordt in het wetsvoorstel niet besproken. Dit is opmerkelijk, omdat het wetsvoorstel beoogt dat elke gemeente 40% van haar nieuwbouwopgave moet invullen met betaalbare koopwoningen en middenhuurwoningen.

Lokale prestatieafspraken

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou zijn om in de lokale prestatieafspraken in te zetten op het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Het gebruiken van circulaire bouwmaterialen wordt steeds goedkoper. Daarnaast wordt op deze manier gezorgd dat duurzaam wordt gebouwd én de doelstelling van 2050 wordt bereikt. Op deze wijze kan worden geborgd dat woningbouw van de grond komt, ondanks de steeds stijgende grondstofprijzen en verstoorde aanvoerketens van deze grondstoffen.

Meer weten?

Wilt u een zienswijze indienen over het wetsvoorstel “Wet versterking regie volkshuisvesting”? Onze advocaten in het Transitieteam van Holla legal & tax kunnen voor vragen over dit wetsvoorstel en realisatie van bouwprojecten adviseren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief