Nieuws

Valt uw bedrijf onder de werkingssfeerbepaling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek?

Gepubliceerd op 28 jun. 2022

Onze mensen

I Stock 1332128740
Regelmatig worden er procedures gevoerd over de vraag of een werkgever onder de werkingssfeerbepaling van een bepaalde cao of verplichtstellingsbeschikking valt. Werkingssfeerbepalingen laten zich niet altijd even gemakkelijk lezen, terwijl de consequenties van het ten onrechte niet naleven van een bepaalde cao of niet afdragen van pensioenpremies aanzienlijk kunnen zijn. In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 6 mei 2022 staat de vraag centraal of het bedrijf Solufo onder de werkingssfeer van de fondsen in de Metaal en Techniek sector valt. Solufo vindt van niet. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwikkelen van een slimme snijrobot voor shoarmavlees. De robot zit nog in de ontwikkelingsfase en er wordt nog geen geld mee verdiend. De robot is slechts nog een prototype en wordt nog niet in serie gemaakt. Solufo voert aan dat zij al verschillende keren aan de gemachtigde van de fondsen heeft uitgelegd dat zij niet onder de werkingssfeer valt. De door de fondsen aan haar verzonden facturen heeft zij onbetaald gelaten. Vervolgens hebben de fondsen een procedure aanhangig gemaakt, waarin betaling van de verschillende premies werd gevorderd. In de Verplichtstellingsbeschikking voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek is kort gezegd bepaald dat werknemers die werkzaam zijn in ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaamheden uitvoeren bestaande uit het ontwerpen, ontwikkelen en/of vervaardigen van apparaten, ongeacht de aard van het materiaal, verplicht deelnemen in het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). De rechter oordeelt dat voldoende is gebleken dat de werknemers van Solufo zich bezighouden met het ontwikkelen van apparaten, namelijk de snijmachine in de vorm van een robot. Daarmee vallen zij onder de reikwijdte van bedoeld artikel uit de Verplichtstellingsbeschikking. Dat de robot nog steeds in de ontwikkelingsfase verkeert, dat het apparaat nog niet (goed) werkt, dat slechts nog sprake is van een prototype en dat deze (nog) niet in serie wordt gemaakt, doet aan dit oordeel niet af. In de werkingssfeerbepaling wordt namelijk uitdrukkelijk vermeld dat onder het ontwerpen en ontwikkelen van apparaten ook een prototype wordt verstaan. Of al dan niet omzet wordt gegenereerd is niet van belang. Dat betekent dat Solufo onder de werkingssfeer van de Verplichtstellingsbeschikking voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek valt. Solufo is verplicht om voor haar werknemers premiebijdragen te betalen aan PMT. Ook is zij premieplichtig jegens de overige fondsen. Solufo voert verder nog aan dat zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeert, waardoor zij niet in staat is om de verschuldigde bedragen te voldoen. De rechter oordeelt hierover dat, hoe vervelend ook, dit voor eigen rekening en risico van Solufo behoort te komen. Solufo wordt dan ook veroordeeld tot betaling van de premies, die nu oplopen tot ruim € 8.000,-. Een andere consequentie is dat zij ook voor de toekomst de premiebetalingen zal moeten voldoen en dat zij zeer waarschijnlijk ook de cao Metaal & Techniek verplicht zal moeten toepassen op haar werknemers in de periodes dat deze algemeen verbindend is verklaard. Heeft u vragen over de werkingssfeerbepaling van de cao Metaal & Techniek, Metalektro of de Verplichtstellingsbeschikking voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek of de Metalektro? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Angela Ruijter. Zij helpen u graag verder.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief