Nieuws

UWV veroordeeld tot betaling van ruim EUR 73.000 schadevergoeding

Gepubliceerd op 3 dec. 2021

Onze mensen

Sigmund Hs Tnj CVQ798 unsplash 1
UWV moet van de rechter aan een werkgever een gedeeltelijke schadevergoeding betalen als gevolg van een afgegeven deskundigendoordeel. Hoe kwam de rechtbank tot dit oordeel? De werkgever had op een bepaalde datum het loon stopgezet omdat hij vond dat de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen verrichtte. Deze mening werd onderschreven door de bedrijfsarts. Er werd door de werkgever een deskundigenoordeel (DO) aangevraagd. In het DO werden de re-integratie inspanningen als voldoende geoordeeld omdat werknemer volgens de arbeidsdeskundige van het UWV een rechtvaardigingsgrond had voor zijn nalatigheid. Dit DO noopte de werkgever ertoe om met werknemer in overleg te treden over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst (in plaats van een ontbindingsverzoek in te dienen bij de rechter).  Het DO had een grote invloed had op de uitkomst van dit overleg. Het resulteerde in doorbetaling van het loon (EUR 83.000) en een vergoeding van EUR 99.000. De werkgever stelt UWV aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad en vordert een schadevergoeding van ruim EUR 182.000 voor de aan werknemer betaalde vergoeding en loon. De rechtbank oordeelt dat aan het DO kwalitatieve gebreken kleven. Zo heeft er geen zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden: de arbeidsdeskundige van het UWV had een verzekeringsarts moeten inschakelen maar heeft dat nagelaten. De arbeidsdeskundige heeft zelf een oordeel gegeven over de (medische) belastbaarheid van de werknemer.  Dit kwalificeert de rechtbank als onzorgvuldig en wel zodanig dat dit als onrechtmatig handelen wordt aangemerkt. Zorgvuldig onderzoek had volgens de rechtbank waarschijnlijk tot een ander DO geleid en daarmee is voldaan aan de maatstaf voor het aannemen van het vereiste causaal verband. De rechtbank komt tot het oordeel dat het UWV 40% van de schade (het loon en de vergoeding) moet dragen. Dit komt neer op een te vergoeden bedrag van ruim EUR 73.000. Een DO is erg bepalend voor de arbeidsrechtelijke koers die daarna uitgezet kan worden en kan leiden tot een kostbare aangelegenheid.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief