Nieuws

Toch QR-code op de werkvloer?

Gepubliceerd op 26 nov. 2021

Onze mensen

Claudio schwarz w Mg W6bjjz ZU unsplash
Het kabinet heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verbreding inzet CTB’s’ ingediend die het mogelijk maakt coronatoegangsbewijzen (ctb) verplicht te stellen op de werkvloer. In de wet publieke gezondheid (Wpg) is geregeld op welke terreinen op dit moment een ctb als voorwaarde kan worden gesteld voor deelname aan activiteiten of toegang tot voorzieningen. Het wetsvoorstel wil deze terreinen uitbreiden en maakt het onder omstandigheden mogelijk dat een werkgever van werknemers, zzp’ers en vrijwilligers een ctb verlangt. Er worden verschillende situaties onderscheiden:
  • een ctb-verplichting voor werknemers die werkzaam zijn in sectoren waar nu al een ctb-verplichting geldt voor bezoekers. Denk hierbij aan de horeca en cultuur.
  • een mogelijkheid tot invoering van het ctb op werkplekken waar risico op besmetting hoog is.
  • in niet-ctb-plichtige sectoren de bevoegdheid van werkgevers om een ctb van werknemer te vragen als niet op een andere manier in een vergelijkbaar beschermingsniveau kan worden voorzien.
Rol van de ondernemingsraad Als de werkgever gebruik wil maken van de bevoegdheid om van zijn werknemers een ctb te gaan vragen dan is instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vereist. Recht op loon? Wat als een werknemer een ctb niet toont? Kan de werkgever daaraan gevolgen verbinden? Het wetsvoorstel schrijft daarover – samengevat – het volgende:
  • het gesprek aangaan met werknemer om gezamenlijk tot een oplossing te komen (tijdelijk arbeid op een arbeidsplaats waar geen ctb-plicht geldt?);
  • lukt dat niet, dan is het algemene (wettelijk) uitgangspunt dat een werknemer zijn recht op loon behoudt, ook als hij de arbeid niet verricht. Dit algemene uitgangspunt is niet absoluut:

‘Indien het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen, zoals wanneer de werknemer die geen ctb toont geen opvolging geeft aan redelijke instructies van de werkgever of in redelijkheid een voorstel van de werkgever niet had mogen weigeren, dan komt dit niet langer voor rekening van de werkgever. Een belangrijke factor bij deze beoordeling is de mogelijkheid voor de werknemer om zich te laten testen om een ctb te verkrijgen, en of dit gelet op de frequentie en concrete testmogelijkheden voor de werknemer redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Veel hangt hier, gelet op het open karakter van de normen, af van de concrete situatie.’

Het is dus voorstelbaar dat een werknemer zijn loonaanspraak in de gegeven situatie kan gaan verliezen. Vervolg De Tweede kamer zal het wetsvoorstel gaan behandelen en vervolgens moet het voorstel naar de Eerste Kamer. We houden u op de hoogte.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief