Nieuws

Subsidie circulaire ketenprojecten

Gepubliceerd op 3 jun. 2022

I Stock 1326350811
Van 3 mei tot en met vrijdag 30 september kan een subsidieaanvraag worden ingediend op grond van de Subsidieregeling Circulaire Economie (ook wel de Subsidieregeling circulaire ketenprojecten genoemd). Deze subsidieregeling van de RVO is vooral voor MKB-ondernemers beschikbaar. Per project mag echter ook een grote onderneming meedoen.

De aanvraag

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en het beschikbare budget voor 2022 van € 6.125.000,- wordt als subsidieplafond gehanteerd. RVO heeft aangegeven dat tot en met 18 mei maar liefst 78 aanvragen zijn ingediend voor ruim 6 miljoen euro. In juni zal blijken of (al) deze aanvragen gehonoreerd gaan worden en zal kenbaar worden gemaakt hoeveel budget er nog beschikbaar is. Aangegeven wordt dat het nog steeds mogelijk is om aanvragen in te dienen. Het is gelet op de reeds ingediende aanvragen, maar de vraag of er nog budget over is voor aanvragen die (ruim) na 18 mei zijn ingediend. Subsidie kan worden aangevraagd voor maximaal 50% van de kosten (eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren). De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen zijn:
  • Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot;
  • Het gaat om activiteiten die rechtstreeks verbonden zijn aan de circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten van de drempels of belemmeringen die moeten worden weggenomen om te komen tot het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van producten, processen of diensten (zie ook de definitie van een circulair ketenproject in de subsidieregeling). Het gaat daarbij om het uitzoekwerk dat moet worden gedaan om tot het gewenste resultaat te komen. De kosten voor een aantal activiteiten, zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten, omdat deze activiteiten niet om het uitzoekwerk gaan waarvoor de circulaire ketenproject bedoeld zijn;
  • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op 'downcycling' komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal;
  • Het ketensamenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers of uit één groot bedrijf en minimaal 2 en maximaal 5 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden;
  • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van het project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken;
  • Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie;
  • Als een van de aanvragers in het samenwerkingsverband in 2022 al subsidie heeft aangevraagd en ontvangen, wordt de hele aanvraag afgewezen;
  • Als samenwerkingsverband dient een procesbegeleider ingehuurd te worden. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn;
  • Het project moet binnen zes maanden na de aanvraag starten en de looptijd van het project is maximaal 2 jaar.
Meer weten? Neem contact op met één van onze specialisten.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief