Nieuws

Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege schending re-integratieverplichtingen

Gepubliceerd op 19 okt. 2021

Onze mensen

I Stock 180105313
Als een zieke werknemer bij herhaling niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, kan dit uiteindelijk leiden tot ontslag. Daarvoor is wel nodig dat de werkgever de juiste stappen zet tijdens re-integratieproces. In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg (22 september, ECLI:NL.RBLIM:2021:7724) was dat het geval. Wat was er aan de hand? Passend werk mogelijk De werknemer valt uit met schouderklachten. De bedrijfsarts geeft vervolgens aan dat de werknemer passend werk mogelijk is. De werkgever roept werknemer op om te komen hervatten in passend werk. De werknemer verschijnt niet. Daarop deelt de werkgever aan de werknemer mee dat het loon wordt opgeschort. Vervolgens verschijnt de werknemer wel maar hij stelt dat hij niet kan werken en dat hij een deskundigenoordeel heeft aangevraagd bij het UWV. In afwachting van de uitkomst van het deskundigenoordeel, wordt de werknemer opnieuw gezien door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts rapporteert opnieuw dat werknemer passende werkzaamheden kan verrichten. In het deskundigenoordeel van het UWV wordt geoordeeld dat werknemer belastbaar is volgens het eerdere advies van de bedrijfsarts. Naar aanleiding daarvan deelt de werkgever aan werknemer mee dat de loonopschorting gehandhaafd blijft totdat werknemer zich meldt om passend werk te verrichten. Daarna rapporteert de bedrijfsarts opnieuw dat werknemer passende werkzaamheden kan verrichten. De werkgever stelt een lijst op met een aantal werkzaamheden die werknemer zou kunnen verrichten en heeft dit ook laten toetsen door de bedrijfsarts.  Vervolgens stuurt de werkgever een brief aan de werknemer waarin hij aangeeft dat hij nog één kans krijgt om op het werk te verschijnen. De werknemer laat hierop weten niet te kunnen werken omdat hij pijn heeft. Opnieuw sommeert de werkgever werknemer om te komen werken met de mededeling dat wordt overgegaan tot beëindiging van het dienstverband als de werknemer niet komt. De werknemer is vervolgens zonder bericht niet gekomen en neemt daarna ook geen contact meer op met zijn werkgever. De werkgever dient een verzoekschrift in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ontbinding arbeidsovereenkomst De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen en oordeelt als volgt. Gezien de (herhaalde) bevindingen van de bedrijfsarts als het UWV kan niet anders dan ervan worden uitgegaan dat de werknemer in staat moet worden geacht passend werk te verrichten. De werknemer stelt daartegenover niet meer dan een subjectieve pijnbeleving zonder onderbouwing van medische stukken. Daarmee staat vast dat werknemer zonder aanvaardbare reden een periode van een half jaar stelselmatig blijft weigeren om passende arbeid te verrichten. Hij wilde ook niet praten over het plan van aanpak en ging daarnaast ieder contact met zijn werkgever uit de weg. Door deze opstelling heeft de werknemer zich niet als goed werknemer gedragen en hij heeft zijn re-integratieverplichtingen op grove wijze genegeerd. Dat is naar het oordeel van de rechter te beschouwen als ernstig verwijtbaar. Dat betekent niet alleen dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden maar ook dat aan de werknemer geen transitievergoeding toekomt. Deze uitspraak is het schoolvoorbeeld van een zaak waarin procesmatig de juiste stappen worden gezet tijdens het re-integratieproces om uiteindelijk met succes tot een beëindiging te kunnen komen. De lering die hieruit getrokken kan worden is dat zorgvuldig handelen vanuit de werkgever vruchten afwerpt als de re-integratie vastloopt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief