Nieuws

Niet 'incredible' maar wel 'awesome' of 'sensational'!

Gepubliceerd op 7 jul. 2020

Big mac
Nestlé maakt met het teken ‘Incredible Burger’ voor vegetarische burgers inbreuk op het Uniemerk ‘Impossible Burger’ van het Amerikaanse Impossible Foods voor vegetarische eetwaren. De rechtbank Den Haag heeft eind mei geoordeeld dat ‘incredible’ en ‘impossible’ te veel op elkaar lijken en verbiedt Nestlé om de ‘Incredible Burger’ in de Europese Unie op de markt te brengen. Het Amerikaanse Impossible Foods is in 2011 opgericht en maakt plantaardige vervangers voor dierlijke producten. Zo brengt zij in de Verenigde Staten, na jaren van onderzoek, in juli 2016 haar eerste vleesgelijkende product uit onder de naam ‘Impossible Burger’. Impossible Foods is bezig om de ‘Impossible Burger’ ook in de Europese Unie op de markt te brengen, maar is in afwachting van toestemming van de autoriteiten in verband met de (deels) genetisch gemanipuleerde ingrediënten. Wél heeft zij ‘Impossible Burger’ reeds vastgelegd als  Uniewoordmerk. Nestlé, een Zwitserse voedingsgigant, maakt eind 2018 bekend dat zij een vleesgelijkend product op de markt zal gaan introduceren onder de naam ‘Incredible Burger’. Impossible Foods heeft direct gewaarschuwd dat ze met die naam inbreuk maken op haar ‘Impossible Burger’-merken. Nestlé heeft daarop besloten de burger onder de merknaam ‘Awesome Burger’ in Amerika op de markt te brengen. In de Europese Unie is Nestlé niet van plan de naam te veranderen en brengt de ‘Incredible Burger’ op de markt. Zij stelt dat de ‘Impossible Burger’ niet voldoende onderscheidend vermogen bezit en stelt een nietigheidsactie in tegen de Europese merkinschrijving. Impossible Foods stelt dat Nestlé inbreuk maakt op haar merkrecht door het gebruik van het teken ‘Incredible Burger’. Ze vordert dat de rechtbank Den Haag Nestlé zal verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Impossible Foods in het bijzonder door het stoppen van het gebruik van het teken ‘Incredible Burger’ in de Europese Unie. Nestlé stelt dat eerst de beslissing in de hangende nietigheidsprocedure moet worden afgewacht. Rechtbank Den Haag De rechtbank Den Haag gaat hier niet in mee. In geval van schorsing van de procedure in de hoofdzaak biedt artikel 132 lid 3 UMVo de rechtbank voor het Uniemerk de mogelijkheid om voorlopige maatregelen te nemen. De merkhouder dient de mogelijkheid te hebben een voorlopige voorziening te krijgen om haar merkrechten te beschermen. Naar voorlopig oordeel is ‘Impossible Burger’ een geldig merk: het is niet beschrijvend voor een productkenmerk van de burger en is geen aanprijzende woordcombinatie. De rechtbank is van oordeel dat het teken ‘Incredible Burger’ verwarringwekkend overeenstemt met het Uniewoordmerk ‘Impossible Burger’. Het gaat om identieke producten en de merken stemmen visueel en auditief overeen. Er is daarnaast zowel sprake van een begripsmatige overeenstemming als begripsmatige verschillen. De woorden impossible en incredible hebben immers een andere betekenis, echter zal de consument zich in beide gevallen wel afvragen wat er dan zo onmogelijk/ongeloofwaardig is. Het relevante publiek heeft een relatief laag aandachtsniveau, en nu het in beide gevallen gaat om plantaardige burgers komt de rechtbank tot de conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar. Tot slot En zo wordt het voor de Zwitserse voedingsgigant (voor nu) impossible om hun ‘Incredible Burger’ onder die naam in de Europese Unie te verkopen. In Amerika moest Nestlé de naam al veranderen in ‘Awesome Burger’. In de Europese Unie doopt Nestlé de burger (voor nu) om tot ‘Sensational Burger’. Nestlé gaat tegen deze uitspraak in beroep, alleen al omdat er nog geen uitspraak is van het Europese Merkenbureau in de nietigheidsactie. U kunt de volledige uitspraak hier vinden.   Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief