Nieuws

Kunstig of gevaarlijk? Werkgever aansprakelijk voor val op designtrap

Gepubliceerd op 16 mrt. 2023

Pexels eberhard grossgasteiger 1743397
Een werkneemster struikelt en komt ten val op een (design)trap in het kantoorpand van haar werkgever (de Staat). Als gevolg van deze val heeft zij ernstig en blijvend letsel opgelopen. Rechtbank Den Haag boog zich recent over de vraag of er sprake was van aansprakelijkheid van de werkgever.  Het gebouw waar het ongeval plaatsvond betrof een nieuw kantoorpand dat kort daarvoor grondig verbouwd was. Onder meer was de inrichting van meerdere trappen aangepast. De trappen hebben een opstaande rand (anti-sliprichel) aan het eind van elke trede. Volgens de werkneemster voldeed de inrichting van deze trappen niet aan de geldende veiligheidsnormen (o.a. de NEN 3509-12008 en de geldende bouwnormen). Hierdoor was er sprake van een gevaarzettende situatie, waarbij een groot risico op struikel- en valpartijen bestond. Dat het voorzienbaar was dat medewerkers ten val konden komen op de trappen, was ook bevestigd door de bedrijfsarts, een veiligheidsdeskundige en de Arbeidsinspectie. Dit werd ook onderschreven door het feit dat in een periode van een jaar na ingebruikname van het kantoor vier of meer valpartijen op de trappen waren gerapporteerd. De werkgever was echter van oordeel dat er niet sprake was van een meer dan alledaags gevaar bij het op- en aflopen van de betreffende trap. Verder voldeed de trap volgens de werkgever aan de te stellen normen en is het aannemelijk dat de werkneemster niet gestruikeld is over het anti-slipricheltje maar dat zij haar voet verkeerd heeft neergezet en daarbij is blijven haken achter de traptrede zelf. De kantonrechter ziet echter geen reden om te twijfelen aan de lezing van het slachtoffer dat ze met haar hak achter de richel was blijven hangen. Volgens een collega had zij dit namelijk ook meteen na de val verklaard. Ook de bedrijfsarts had aldus aangegeven dat het opstaand randje waarschijnlijk voldoende hoog is om achter te blijven haken met hoge hakken. Naast de Arbeidsinspectie en de veiligheidskundige had verder (zelfs) ook staatssecretaris Middendorp zich over de feitelijke situatie uitgelaten. Hij gaf eveneens aan dat de opstaande rand te hoog was en kon veroorzaken dat mensen vallen. Vergeefs heeft de werkgever nog op de eigen oplettendheid van de werknemers gewezen. Aldus de kantonrechter kan echter niet van werknemers verwacht worden dat zij bij elke stap op de trap rekening houden met het gevaar om te struikelen dat wordt veroorzaakt door het feit dat de Staat er bij de renovatie voor heeft gekozen elke treden van een richel te voorzien. Er is dus sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Lees hier de volledige uitspraak.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief