Nieuws

Herregistraties zorg uitgesteld

Gepubliceerd op 2 jun. 2020

Plaatje nieuwsbericht 002
Verplichte herregistratie medisch specialisten uitgesteld tot 1 januari 2021 Begin april 2020 besloten de KNMG, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het College Geneeskundig Specialismen (CGS) gezamenlijk om voor alle geneeskundig specialisten wiens registratie verloopt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 de aanvraag voor verplichte herregistratie tijdelijk op te schorten. Tot 1 januari 2021 worden geen inschrijvingen doorgehaald, noch vervallen deze van rechtswege. Een uitzondering geldt als er sprake is van een tuchtrechtelijke doorhaling en als de geneeskundig specialist zelf aangeeft geen prijs te stellen op herregistratie. De tijdelijke regeling houdt verder in dat in 2020 een tegemoetkoming wordt gegeven op de herregistratie-eisen bij de beoordeling van een herregistratieverzoek. Daarnaast hoeven de geneeskundig specialisten in 2020 niet deel te nemen aan de evaluatie individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie. Inmiddels is deze tijdelijke versoepeling ook verankerd, in het ‘Ontwerpbesluit Covid-19’. Dit besluit ligt nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen hebben tot 10 juli 2020 de tijd om op het ontwerpbesluit te reageren. Het is de bedoeling dat het besluit met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking treedt. Verplichte herregistratie basisberoepen uitgesteld tot nader order Voor de basisberoepen (verpleegkundige, fysiotherapeut, tandarts, basisarts etc.) is de verplichte herregistratie uitgesteld tot nader order. Basisberoepen worden niet doorgehaald na het verstrijken van de uiterste herregistratietermijn. Verplichte herregistratie tandarts-specialisten Ook voor tandarts-specialisten van wie de herregistratie in de komende periode verloopt geldt dat zij tot 1 januari 2021 niet worden uitgeschreven. Verder wordt een coulanceregeling toegepast van 10% op de herregistratie-eisen en is het visitatieproces dat tandarts-specialisten moeten doorlopen versoepeld. Tandarts-specialisten die niet voldoen aan de eis dat het visitatieproces moet zijn doorlopen en afgerond met een visitatiecertificaat ontvangen – als aan de overige herregistratie-eisen is voldaan – een voorwaardelijke herregistratie. Het College Tandheelkundig Specialismen (CTS) bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling vastgelegd wordt. Vragen? Neem gerust contact op met onze gezondheidsrechtspecialisten.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief