Nieuws

Herplaatsingsverplichting

Gepubliceerd op 18 okt. 2017

Struikelen
Struikelen over de herplaatsingsverplichting De wereld verandert en uw onderneming verandert mee. Soms heeft dat tot gevolg dat u afscheid moet nemen van medewerkers. Omdat een functie komt te vervallen, een medewerker niet meer voldoende mee kan komen met de ontwikkelingen in uw bedrijf, wegens arbeidsongeschiktheid of om andere redenen. Veel werkgevers struikelen bij een ontslag over de herplaatsingsverplichting. Dit kost onnodig veel tijd en geld. Wilt u niet struikelen? Lees dan verder om meer te weten te komen over de herplaatsingsverplichting bij reorganisatie. Wanneer u een medewerker wilt ontslaan, omdat daar een bedrijfseconomische noodzaak voor is, krijgt u te maken met de herplaatsingsverplichting. De verplichting te herplaatsen betekent dat u actief moet zoeken naar een andere passende functie voor de betreffende medewerker(s) binnen uw bedrijf of concern. Het UWV (en in sommige gevallen de rechter) zal bij het ontslagverzoek toetsen of u voldoende invulling heeft gegeven aan deze verplichting, alvorens akkoord te gaan met een ontslag. Het komt regelmatig voor dat dit akkoord er niet komt, omdat een werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de herplaatsingsverplichting. Het UWV en de rechter leggen de lat hoog. Door een werkgever zal actief onderzocht moeten worden of een andere passende functie beschikbaar is binnen het bedrijf. Ook als geen passende functie beschikbaar is, zal onderzocht moeten worden of binnen een redelijke termijn een passende functie beschikbaar komt. Of dat de werknemer (bijvoorbeeld door scholing) geschikt gemaakt kan worden voor een functie. Maar dat onderzoek alleen is onvoldoende: de wijze en mate van vastlegging van dit onderzoek is van grote invloed op de uitkomst van de procedure. Bent u in een groep verbonden met andere ondernemingen? Dan zult u in veel gevallen ook daar actief moeten zoeken naar een passende functie. Over de vraag welke ondernemingen tot een groep behoren en welke niet, is nog discussie mogelijk. In een recente uitspraak heeft de rechter als uitgangspunt genomen dat een onderneming tot een groep behoort als sprake is van een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Een andere rechter meende dat herplaatsing alleen verplicht is wanneer de groep is aan te merken als een economische eenheid met een centrale leiding over de verschillende onderdelen. Het is zaak continu de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen over dit onderwerp. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid geeft de rechter nieuwe invulling aan de omvang van de verplichting een medewerker te herplaatsen. De exacte betekenis van de herplaatsingsverplichting is op dit moment nog volop in beweging. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wij hebben veel ervaring met ontslagprocedures en het herplaatsingsvereiste. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialist Jaimy Vanenburg. Wilt u meer interessante artikelen over arbeidsrecht lezen? Klik dan hier. Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk van Holla Advocaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief