Nieuws

Gemeenschap van goederen?

Gepubliceerd op 4 apr. 2018

Trouwen
In gemeenschap van goederen trouwen? Hebt u huwelijksplannen en wilt u geen huwelijkse voorwaarden, maar “gewoon” in gemeenschap van goederen trouwen? Let dan goed op: vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe Wet beperking gemeenschap van goederen. Wat is er veranderd?

Algehele gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 gold in Nederland de wettelijke algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel. Wie trouwde zonder huwelijkse voorwaarden, trouwde automatisch in gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap omvatte alle goederen die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hadden alsmede de goederen die later door hen werden verkregen. Uitzonderingen hierop waren goederen waarvan bij testament of gift werd bepaald dat deze niet in een gemeenschap van goederen vielen. Met dit basisstelsel liep ons land internationaal bezien flink uit de pas. Alleen in Suriname en Zuid-Afrika gold namelijk nog een soortgelijk stelsel. De wetgever vond het daarom hoog tijd het huwelijksvermogensrecht aan te passen.

Beperking gemeenschap van goederen

De nieuwe wet beperkt de gemeenschap tot datgene dat de echtgenoten tijdens het huwelijk zullen opbouwen. Vermogen dat ieder van de echtgenoten al vóór het huwelijk heeft en ook erfenissen en/of schenkingen zónder uitsluitingsclausule die tijdens het huwelijk worden verkregen, vallen voortaan buiten de gemeenschap. Ook de schulden die ieder van de echtgenoten vóór het huwelijk heeft, vallen niet in de huwelijksgemeenschap. Maar let op! Gezamenlijke goederen en gezamenlijke schulden die de echtgenoten al vóór het huwelijk hebben vallen - ongeacht de eigendomsverhouding - wél in de beperkte gemeenschap. Voorbeeld U en uw partner bezitten vóór het huwelijk samen een woning. Uw aandeel in deze woning is 70% en dat van uw partner is 30%. U en uw partner trouwen in 2018 (of later) zonder huwelijkse voorwaarden. Uw aandeel in de woning wordt dan als gevolg van de nieuwe wet beperkt tot 50%. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten voorkomen dat de eigendomsverhouding door het intreden van het huwelijk wijzigt.

Overgangsrecht

De wet geldt met ingang van 1 januari 2018. Wie liever in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen zoals we die tot 1 januari 2018 kenden, zal naar de notaris moeten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Als het aan minister Dekker van Rechtsbescherming ligt zal dit echter niet lang duren. Er ligt nu immers een concept-wetsvoorstel van hem klaar waardoor (aanstaande) echtgenoten die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, niet meer langs de notaris hoeven. Zij kunnen dan volstaan met een verklaring, die zij uiterlijk één werkdag voor de huwelijksvoltrekking bij de ambtenaar van de burgerlijke stand moeten indienen. Meer weten? Neem dan contact op met één van onze familie- & erfrechtadvocaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief