Nieuws

Geen eigen schuld

Gepubliceerd op 15 nov. 2017

Drugs
Verhuurder krijgt schade vergoed Als de Staat aansprakelijk is als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden, dan wordt de eigen schuld van de verdachte niet op de schade van een benadeelde in mindering gebracht, zo bepaalde de Hoge Raad onlangs. Wat is er gebeurd? Een verhuurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam denkt zijn bedrijfsruimte te verhuren aan een groothandel in horecabenodigdheden. In plaats daarvan handelt de huurder in harddrugs. De politie valt het pand binnen en treft 325 kg heroïne aan.  Bij de inval beschadigt de pui van de bedrijfsruimte. De verhuurder gaat procederen tegen de Staat. Hij stelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld en de schade van € 6.500,- aan de pui moet betalen. Wettelijk kader Degene die onrechtmatig schade toebrengt aan een benadeelde moet deze betalen, tenzij deze benadeelde eigen schuld heeft. Art. 6:101 lid 1 BW is hier van toepassing. Het artikel bepaalt dat de vergoedingsplicht dan wordt verminderd door de schade over de benadeelde en de veroorzaker te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Een andere verdeling vindt plaats als de billijkheid dit eist vanwege de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval. Art. 6:101 lid 2 BW vervolgt, en daar gaat deze zaak over, dat als het gaat om vergoeding van schade van een zaak die een derde voor de benadeelde in zijn macht had (de derde is hier de huurder), de omstandigheden die aan de derde worden toegerekend dan worden toegerekend aan de benadeelde. In dit geval heeft de huurder eigen schuld, maar heeft de verhuurder de schade geleden. Tikt de eigen schuld van de huurder nu door naar de verhuurder ingevolge art. 6:101 lid 2 BW? Hoe oordeelt de Hoge Raad? De Hoge Raad neemt aan dat de wetgever bij de invoering van art. 6:101 lid 2 BW niet het oog heeft gehad op gevallen dat de Staat aansprakelijk is voor rechtmatig strafvorderlijk optreden. Daarom moet in het geval de Staat aansprakelijk is wegens rechtmatig strafvorderlijk optreden voor schade aan zaken van een ander dan de verdachte, bij de beoordeling of de vergoedingsplicht moet worden verminderd wegens eigen schuld, art. 6:101 lid 2 BW buiten toepassing blijven. De eigen schuld van de huurder tikt hier dus niet door naar de verhuurder. De verhuurder zal zijn gehele schade vergoed krijgen. Slotsom Deze uitspraak heeft een specifiek bereik. Zij is alleen van toepassing op de gevallen dat de Staat aansprakelijk is vanwege rechtmatig strafvorderlijk optreden. De eigen schuld van de  verdachte wordt dan niet meegenomen bij het vaststellen van de schade aan een zaak van een ander dan de verdachte. Wilt u weten welke gevolgen de uitspraak voor u heeft? Neem dan contact op met één van onze aansprakelijkheid, verzekering en vervoeradvocaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief