Nieuws

De wet vaste huurcontracten woonruimte is (toch) zonder slag of stoot door de Eerste Kamer aangenomen

Gepubliceerd op 16 nov. 2023

Onze mensen

HUIS TE HUUR

In mijn artikel van 9 november gaf ik aan dat het bij de stemming in de Eerste Kamer nog spannend kon worden. Dat bleek niet zo te zijn. Het CDA was eerst nog kritisch maar ging overstag en steunde bij de stemming op 14 november 2023 het wetsvoorstel. De wet treedt op een nader te bepalen datum in werking.

Na deze inwerkingtreding aangegane tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte zijn dus niet tijdelijk meer. Dit, terwijl reguliere huurovereenkomsten woonruimte in de praktijk bijna niet door de verhuurder vallen te beëindigen. Eén van de weinige uitzonderingen is in geval van ernstige tekortkomingen door de huurder en zelfs dat wordt in de praktijk steeds tijdrovender en lastiger. Let op: het is nu nog (net) mogelijk een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte te sluiten, ook wanneer deze ingaat na de inwerkingtreding van de wet.

Zoals ik in een eerder artikel in mei al aangaf volgt er nog een algemene maatregel van bestuur waarin wordt bepaald voor welke doelgroepen wèl tijdelijk mag worden verhuurd.

De Eerste Kamer nam een motie aan (CDA) waarin de regering wordt opgeroepen te onderzoeken hoe de mogelijkheden voor hospitaverhuur kunnen worden verruimd en daarover in het voorjaar van 2024 te rapporteren. Dit is dus nogal vrijblijvend.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief