Nieuws

De gevolgen van de Brexit op de Britse werknemer in Nederland (1/3)

Gepubliceerd op 15 dec. 2020

Aleks marinkovic n Sb50 DF ML0 unsplash 1
Aangepast op 5 januari 2021 Hoewel het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de EU is gestapt, was hiervan tot 31 december 2020 op arbeidsrechtelijk gebied nog niet zoveel te merken. Door ondertekening van het terugtrekkingsakkoord was tot eind 2020 namelijk sprake van een overgangsregeling. Gedurende deze periode bleven alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. Op 24 december 2020 hebben het VK en de EU een handelsakkoord bereikt, waardoor een no-deal-brexit is afgewend. In het akkoord zijn echter weinig afspraken gemaakt over wonen en werken vanaf  1 januari 2021. En dat heeft behoorlijk wat consequenties voor het vrij verkeer van werknemers. In deze aflevering van What’s for Brexit worden de gevolgen besproken voor de Britse werknemer in Nederland. Vrij verkeer Voor onderdanen van de EU geldt vrij verkeer binnen de Europese Unie. Dat betekent dat zij geen verblijfs- of werkvergunning nodig hebben om in een ander EU-land te mogen verblijven of werken. Dit geldt echter niet voor onderdanen die niet tot de EU behoren. De Wet arbeid vreemdelingen (de WAV) bepaalt namelijk dat het een vreemdeling verboden is om in Nederland te werken zonder een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf (GVVA). Voor Nederland geldt dat niet-EU-onderdanen hier alleen mogen werken als zij beschikken over een tewerkstellingsvergunning of een Europese blauwe kaart, als zij voldoen aan de Richtlijn Intra Corporate Transferees of als zij als Kennismigrant zijn toegelaten. De Britse werknemer die in Nederland werkt, viel tot 1 januari 2021 nog onder het unierecht. Dat houdt in dat de Britse werknemer het recht had om in Nederland te verblijven en te werken. Na deze overgangsperiode, moeten de Britse werknemers een verblijfsvergunning aanvragen. Een aparte werkvergunning is voor deze groep niet nodig. De IND heeft alle Britse burgers en hun familieleden die vóór 1 augustus 2020 in Nederland zijn komen wonen inmiddels per brief uitgenodigd om een verblijfsvergunning aan te vragen. Het advies is om dit zo spoedig mogelijk te doen, maar uiterlijk vóór 1 juli 2021. Derdelanders Britse werknemers die ná 31 december 2020 naar Nederland komen worden aangemerkt als derdelanders: iemand die niet de nationaliteit heeft van de EU / EER of Zwitserland. Derdelanders kunnen ook vanaf 1 januari 2021 voor het eerst in Nederland gaan wonen. Op grond van de WAV hebben zij echter wel een geldige titel nodig om in Nederland te verblijven en te werken. Het uitgangspunt is dat alleen een TWV of GVVA wordt verleend voor de functie die de derdelander in Nederland wil gaan vervullen als er geen “prioriteit genietend aanbod” op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt aanwezig is. De werkgever die een derdelander wil aannemen, zal moeten aantonen dat intensieve wervingsinspanningen geen resultaat hebben opgeleverd. Er is sprake van een soepeler beleid voor vreemdelingen van wie verwacht wordt dat zij niet blijvend tot de Nederlandse arbeidsmarkt zullen toetreden. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij overplaatsing van personeel binnen een internationaal concern, wetenschappelijk personeel, gastdocenten, musici en stagiaires. Ook voor kennismigranten geldt een soepeler beleid. Grensarbeiders Tot slot gelden er nog afwijkende regels voor Britse grensarbeiders: dat zijn Britse onderdanen die werken in Nederland, en in het Verenigd Koninkrijk of ander EU-land wonen. Als zij vóór 1 januari 2021 als Britse grensarbeider in Nederland zijn komen werken, dan kunnen zij ook ná 1 januari 2021 als Britse grensarbeider blijven werken. Deze groep grensarbeiders moet wel een document Grensarbeider aanvragen bij de IND. Voor zover thans bekend hebben Britse onderdanen die vanaf 2021 als grensarbeider in Nederland willen gaan werken ook een TWV nodig. In de volgende afleveringen zal worden ingegaan op de positie van de Nederlandse werknemer in het Verenigd Koninkrijk, en ook de gevolgen voor de sociale zekerheid passeren de revue. Voldoende stof tot nadenken!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief