Nieuws

De Fipronil-affaire

Gepubliceerd op 10 aug. 2017

Shutterstock 118043836
Het is niemand ontgaan dat er sinds de ontdekking van de stof Fipronil in de eieren afkomstig van diverse pluimveebedrijven forse onzekerheid heerst in de pluimveesector. Veel kippenboeren waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van het gebruik van de giftige stof in hun stal. Zij lijden nu forse schade door blokkade en vernietiging van eieren, alsmede door teruglopende verkoop. Ook afnemers en verwerkers van de eieren zijn vanzelfsprekend gedupeerd. Vorige week heeft de Tweede Kamer zich over de kwestie gebogen en aldus is het einde van de Fipronil-affaire nog lang niet in zicht. Inmiddels hebben al veel pluimveehouders het bedrijf Chickfriend uit Barneveld aansprakelijk gesteld voor het gebruik van de giftige stof. Er wordt echter sterk rekening gehouden met de omstandigheid dat dit bedrijf failliet zal gaan en, hoewel Chickfriend waarschijnlijk een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, zal naar verwachting de geleden schade de dekking van deze verzekering vele malen te boven gaan. Daarnaast komt ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) er niet ongeschonden van af. Kamerleden begrijpen niet waarom het zo lang moest duren voordat de dienst in actie kwam. Pluimveehouders lijden op hun beurt nog meer schade vanwege langdurige blokkades van niet-besmette eieren en negatieve adviezen van de NVWA over de consumptie van eieren. Bij de beantwoording van de vraag of een toezichthouder onrechtmatig heeft gehandeld – en dus aansprakelijk is – zal de rechter echter terughoudend toetsen. Een toezichthouder als de NVWA komt namelijk een grote mate van vrijheid toe bij het uitoefenen van haar taken en bevoegdheden. Is uw bedrijf ook betrokken bij en/of gedupeerd door de Fipronil-affaire en wilt u meer informatie over uw juridische positie en mogelijkheden? Neem dan contact op met een van onze Agri & Foodadvocaten via 088 440 24 26.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief