Agri & Food

In de Agri & Foodsector staat voedsel centraal. Of het nu gaat om de productie of de uiteindelijke marketing en distributie daarvan. De foodsector is uitermate innovatief en internationaal en daarom altijd in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de hoeveelheid regelgeving: het is één van de meest gereguleerde sectoren in Nederland.

U krijgt als ondernemer met al deze regelgeving te maken, of uw onderneming nu draait om de verwerkende industrie, retail of horeca. Wij hebben jarenlange ervaring in de food- en agrisector. Wij kennen te midden van al deze regels daarom blindelings de weg. Zo kunnen wij samen met u voorkomen dat u het overzicht verliest.

Er kunnen zaken spelen die te maken hebben met het arbeidsrecht, zoals specifieke veiligheids- en hygiënevoorschriften. Ook kunnen er allerlei juridische vragen opdoemen bij de bouw of verkoop van een onroerende zaak, zoals een supermarkt. Ook kunt u te maken krijgen met bestemmingsplannen en milieuvoorschriften. Wij hebben de kennis in huis om u bij al deze juridische zaken te assisteren.

Voor uw advocaat met kennis van de Agri & Foodsector kijkt u verder op deze pagina.

Facebooken onder werktijd?


Hoe zit het ook al weer met social media op de werkvloer?

Het zou naïef zijn te denken dat werknemers zich onder werktijd enkel met werk bezig houden en zich niet laten afleiden door social media. Een werkgever hoeft echter niet zomaar alles te accepteren wat een werknemer onder werktijd de wereld in Twittert. Het gebruik van social media onder werktijd leidt tot productieverlies, maar ook buiten werktijd om kunnen online uitlatingen schadelijk zijn voor de werkgever. Hoe pakt u dit aan?

De werkgever hoeft zich niet alles maar laten welgevallen. Hij kan het recht van de werknemer op vrijheid van meningsuiting beperken: hij heeft op grond van artikel 7:660 BW een instructierecht. Veelal door een protocol op te stellen kan de werkgever de werknemer verplichten zich op social media te gedragen volgens een gedragscode. Zelfs als een werkgever geen maatregelen heeft getroffen, is de vrijheid van meningsuiting van de werknemer niet onbegrensd.  Van een werknemer mag verwacht worden dat hij of zij begrijpt dat zijn uitlatingen op social media publiek (kunnen) zijn. De werknemer moet begrijpen dat zijn of haar uitlatingen binnen de grenzen van het betamelijke moeten zijn. Ter illustratie: toen duidelijk werd dat een docent geschiedenis op Facebook actief een…

Advocaten in Agri & Food

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Martine Bouman

Willem-Jan Smits

Mark van der Schoor

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Bert van den Boom

Expertises


Arbeidsrecht >

Petra Domevscek

Expertises


Arbeidsrecht >

Ferry Weelen

Expertises in Agri & Food

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Neem direct contact op