Agri & Food

In de Agri & Foodsector staat voedsel centraal. Of het nu gaat om de productie of de uiteindelijke marketing en distributie daarvan. De foodsector is uitermate innovatief en internationaal en daarom altijd in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de hoeveelheid regelgeving: het is één van de meest gereguleerde sectoren in Nederland.

U krijgt als ondernemer met al deze regelgeving te maken, of uw onderneming nu draait om de verwerkende industrie, retail of horeca. Wij hebben jarenlange ervaring in de food- en agrisector. Wij kennen te midden van al deze regels daarom blindelings de weg. Zo kunnen wij samen met u voorkomen dat u het overzicht verliest.

Er kunnen zaken spelen die te maken hebben met het arbeidsrecht, zoals specifieke veiligheids- en hygiënevoorschriften. Ook kunnen er allerlei juridische vragen opdoemen bij de bouw of verkoop van een onroerende zaak, zoals een supermarkt. Ook kunt u te maken krijgen met bestemmingsplannen en milieuvoorschriften. Wij hebben de kennis in huis om u bij al deze juridische zaken te assisteren.

Voor uw advocaat met kennis van de Agri & Foodsector kijkt u verder op deze pagina.

Mededingingsrecht: Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt hoge boetes op voor overtreding kartelverbod en beboet ook feitelijk leidinggevenden


Inleiding

De ACM heeft op 23 maart 2016 een nieuwsbericht gepubliceerd: aan vier Nederlandse ondernemingen met koel- en vrieshuizen zijn boetes opgelegd van bijna € 12,5 miljoen waarbij ook vijf leidinggevenden hoge persoonlijke boetes kregen opgelegd. Stelselmatig werd het kartelverbod overtreden tussen concurrenten.

De relevante markt

De relevante markt wordt door de ACM afgebakend als koel- en vrieshuizen voor vruchtensappen enerzijds en voor visproducten anderzijds. Gelet op de specifieke kenmerken van de producten ligt toetreding van nieuwe concurrenten niet voor de hand. Dat deze markten eng dienen te worden afgebakend houdt verband met de noodzakelijke specialistische kennis, knowhow en voorkeuren van de afnemers. Relevante concurrentiedruk in Nederland of buitenland is niet aanwezig. Er is slechts sprake van een paar grote spelers, gevestigd in de nabijheid van havens.

De afspraken

Enkele ondernemingen hebben in het verleden fusiebesprekingen gevoerd, die niet zijn uitgemond in een fusie. De concurrenten hebben de concurrentiedruk verkleind door afspraken en gedragingen die inbreuk maken op het mededingingsrecht. Zo konden zij hogere tarieven rekenen, verkeerden zij in minder onzekerheid, konden zij hun onderhandelingspositie ten opzichte van de…

Advocaten in Agri & Food

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Martine Bouman

Willem-Jan Smits

Mark van der Schoor

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Bert van den Boom

Expertises


Arbeidsrecht >

Britt van Helvert

Petra Domevscek

Expertises


Arbeidsrecht >

Ferry Weelen

Expertises in Agri & Food

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Neem direct contact op