Agri & Food

In de Agri & Foodsector staat voedsel centraal. Of het nu gaat om de productie of de uiteindelijke marketing en distributie daarvan. De foodsector is uitermate innovatief en internationaal en daarom altijd in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de hoeveelheid regelgeving: het is één van de meest gereguleerde sectoren in Nederland.

U krijgt als ondernemer met al deze regelgeving te maken, of uw onderneming nu draait om de verwerkende industrie, retail of horeca. Wij hebben jarenlange ervaring in de food- en agrisector. Wij kennen te midden van al deze regels daarom blindelings de weg. Zo kunnen wij samen met u voorkomen dat u het overzicht verliest.

Er kunnen zaken spelen die te maken hebben met het arbeidsrecht, zoals specifieke veiligheids- en hygiënevoorschriften. Ook kunnen er allerlei juridische vragen opdoemen bij de bouw of verkoop van een onroerende zaak, zoals een supermarkt. Ook kunt u te maken krijgen met bestemmingsplannen en milieuvoorschriften. Wij hebben de kennis in huis om u bij al deze juridische zaken te assisteren.

Voor uw advocaat met kennis van de Agri & Foodsector kijkt u verder op deze pagina.

De Fipronil-affaire

Het is niemand ontgaan dat er sinds de ontdekking van de stof Fipronil in de eieren afkomstig van diverse pluimveebedrijven forse onzekerheid heerst in de pluimveesector.

Veel kippenboeren waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van het gebruik van de giftige stof in hun stal. Zij lijden nu forse schade door blokkade en vernietiging van eieren, alsmede door teruglopende verkoop. Ook afnemers en verwerkers van de eieren zijn vanzelfsprekend gedupeerd. Vorige week heeft de Tweede Kamer zich over de kwestie gebogen en aldus is het einde van de Fipronil-affaire nog lang niet in zicht.

Inmiddels hebben al veel pluimveehouders het bedrijf Chickfriend uit Barneveld aansprakelijk gesteld voor het gebruik van de giftige stof. Er wordt echter sterk rekening gehouden met de omstandigheid dat dit bedrijf failliet zal gaan en, hoewel Chickfriend waarschijnlijk een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, zal naar verwachting de geleden schade de dekking van deze verzekering vele malen te boven gaan.

Daarnaast komt ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) er niet ongeschonden van af. Kamerleden begrijpen niet waarom het zo lang moest duren voordat de dienst in actie kwam. Pluimveehouders lijden op hun beurt nog meer schade vanwege langdurige blokkades van…

Advocaten in Agri & Food

Daan Breuking, juridisch medewerker

Ineke van Velzen

Lisanne Drenth

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Renaldo Willems

Petra Domevscek

Expertises


Arbeidsrecht >

Expertises in Agri & Food

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Neem direct contact op