Agri & Food

In de Agri & Foodsector staat voedsel centraal. Of het nu gaat om de productie of de uiteindelijke marketing en distributie daarvan. De foodsector is uitermate innovatief en internationaal en daarom altijd in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de hoeveelheid regelgeving: het is één van de meest gereguleerde sectoren in Nederland.

U krijgt als ondernemer met al deze regelgeving te maken, of uw onderneming nu draait om de verwerkende industrie, retail of horeca. Wij hebben jarenlange ervaring in de food- en agrisector. Wij kennen te midden van al deze regels daarom blindelings de weg. Zo kunnen wij samen met u voorkomen dat u het overzicht verliest.

Er kunnen zaken spelen die te maken hebben met het arbeidsrecht, zoals specifieke veiligheids- en hygiënevoorschriften. Ook kunnen er allerlei juridische vragen opdoemen bij de bouw of verkoop van een onroerende zaak, zoals een supermarkt. Ook kunt u te maken krijgen met bestemmingsplannen en milieuvoorschriften. Wij hebben de kennis in huis om u bij al deze juridische zaken te assisteren.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

 

Voor uw advocaat met kennis van de Agri & Foodsector kijkt u verder op deze pagina.

 

Concurrentiebeding nietig


Concurrentiebeding nietig na uitlening

Laat u wel eens één van uw werknemers tijdelijk werken bij een ander bedrijf? Dan is het goed om na te denken over de gevolgen van deze uitlening voor het concurrentiebeding dat u heeft afgesproken met uw werknemer. De Wet Allocatie Arbeidskrachten voor Intermediairs (Waadi) is mogelijk van toepassing, ook als u geen professionele uitzender of detacheerder bent. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen beroep meer kunt doen op het concurrentiebeding, vanwege het belemmeringsverbod.

Belemmeringsverbod

In de Waadi (artikel 9a) staat een belemmeringsverbod. Dat verbod houdt in dat een werkgever die een werknemer uitleent aan een ander bedrijf op geen enkele manier mag belemmeren dat de werknemer bij dat andere bedrijf in dienst treedt, aan het einde van de uitlening.

Iedere afspraak die u maakt met uw werknemer die in strijd is met dit verbod is, is nietig. Op deze nietigheid is maar één uitzondering mogelijk: het uitlenende bedrijf mag met het andere bedrijf afspraken maken over een vergoeding voor zijn diensten, in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de arbeidskracht.

Concurrentiebeding nietig

Aangezien een concurrentiebeding niet onder de uitzondering valt, betekent dit dat een afgesproken…

Advocaten in Agri & Food

Petra Domevscek

Expertises


Arbeidsrecht >

Daan Breuking

Lisanne Drenth

Jack van Beers

Ineke Paul-van Velzen

Expertises in Agri & Food

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Ondernemingsrecht & vennootschapsrecht

Bouw- en Huurrecht

Arbeidsrecht

Neem direct contact op

Spring naar toolbar