Agri & Food

In de Agri & Foodsector staat voedsel centraal. Of het nu gaat om de productie of de uiteindelijke marketing en distributie daarvan. De foodsector is uitermate innovatief en internationaal en daarom altijd in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de hoeveelheid regelgeving: het is één van de meest gereguleerde sectoren in Nederland.

U krijgt als ondernemer met al deze regelgeving te maken, of uw onderneming nu draait om de verwerkende industrie, retail of horeca. Wij hebben jarenlange ervaring in de food- en agrisector. Wij kennen te midden van al deze regels daarom blindelings de weg. Zo kunnen wij samen met u voorkomen dat u het overzicht verliest.

Er kunnen zaken spelen die te maken hebben met het arbeidsrecht, zoals specifieke veiligheids- en hygiënevoorschriften. Ook kunnen er allerlei juridische vragen opdoemen bij de bouw of verkoop van een onroerende zaak, zoals een supermarkt. Ook kunt u te maken krijgen met bestemmingsplannen en milieuvoorschriften. Wij hebben de kennis in huis om u bij al deze juridische zaken te assisteren.

Voor uw advocaat met kennis van de Agri & Foodsector kijkt u verder op deze pagina.

Doorbraak: het hof stelt dader volledig verantwoordelijk voor het vergoeden van schade en niet de belastingbetaler

Op 26 januari 2015 is in een uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer. Dit in tegenstelling tot eerdere situaties, waarbij de belastingbetaler onbedoeld meebetaalde aan de schadevergoedingsmaatregel die was opgelegd aan de dader. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is verheugd met deze uitspraak.

Een tegemoetkoming van het Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een eenmalig bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven om hun tegemoet te komen in hun leed en eventuele financiële schade. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag tot het strafproces is afgerond. De tegemoetkoming – betaald uit belastinggeld – kan eerder worden verstrekt. Op deze manier hoeft het slachtoffer niet jaren te wachten op een schadevergoeding tot het strafproces afgerond is. Als de dader later alsnog een schadevergoeding moet betalen, dan wordt deze verrekend met de uitkering van het Schadefonds. De uitkering van het Schadefonds wordt dan gezien als een voorschot op de latere schadevergoeding. Het CJIB int de schadevergoeding bij de dader. De dader betaalt het Schadefonds dat deel terug dat is voorgeschoten aan het slachtoffer. Het slachtoffer merkt…

Advocaten in Agri & Food

Petra Domevscek

Expertises


Arbeidsrecht >

Renaldo Willems

Daan Breuking, juridisch medewerker

Lisanne Drenth

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Ineke van Velzen

Expertises in Agri & Food

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Arbeidsrecht

Neem direct contact op