Nieuws

Brandwonden door waxinelichtjes: onrechtmatige gevaarzetting?

Gepubliceerd op 29 sep. 2023

Rebecca peterson hall a N z G Ylxi CI unsplash
Tijdens een kerstviering werden door leerlingen in een brugklas waxinelichtjes aangestoken voor mensen die hun dierbaar zijn. Als alle lichtjes op de tafel van de mentor zijn aangestoken en branden, verplaatst de mentor onder andere twee van de lichtjes naar de vensterbank aan de linkerkant van het lokaal. Op een later moment staat een 12-jarige leerling bij de betreffende vensterbank en zijn kleding vat vlam. Gevolg is dat de leerling diverse tweede- en derdegraads brandwonden oploopt, waarvoor uitgebreide behandeling nodig is. Vraag is of de school door het gebruik van de brandende waxinelichtjes een zodanig risico heeft genomen dat dit een onrechtmatige gevaarzetting oplevert. Rechtbank Midden-Nederland oordeelt van wel. De zogeheten ‘Kelderluikcriteria’ zijn hierbij van belang.

De waarschijnlijkheid dat niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht wordt genomen

Het handelde om een klaslokaal met 23 leerlingen van 11 tot 13 jaar oud. De waxinelichtjes stonden niet in houdertjes en zij bevonden zich niet op een veilige afstand van de leerlingen of op een onbereikbare plek, maar op een plek waar de leerlingen heel dicht bij konden komen en dicht langs konden lopen. Na afloop van de kerstviering werd door de leerlingen opgeruimd en werden de tafels teruggeschoven. Daarbij liepen alle kinderen door elkaar door het lokaal. In zo’n situatie kan, aldus de rechtbank, verwacht worden dat leerlingen niet allen steeds even voorzichtig en oplettend zijn, ook al kennen kinderen van deze leeftijd het gevaar van brandende kaarsen en ook al zijn zij gewaarschuwd.

Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan

Aldus de rechtbank is de kans aanzienlijk dat er een ongeluk ontstaat indien een leerling niet voorzichtig of oplettend is in de nabijheid van de brandende waxinelichtjes. Als iemand hier te dichtbij staat of langs loopt is de kans groot dat zijn kleding vlam vat.

De mogelijke ernst van de gevolgen

Als kleding vlam vat, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Brand in kleding kan zich immers snel uitbreiden tot ernstige brandwonden leiden, zo overweegt de rechtbank.

De mate van bezwaarlijkheid van veiligheidsmaatregelen

Volgens de rechtbank was het nemen van veiligheidsmaatregelen – zonder afbreuk te doen aan de bedoeling van de ceremonie – in dit geval heel eenvoudig. Elektrische lichtjes hadden kunnen worden gebruikt, de lichtjes hadden op een andere, onbereikbare, plek kunnen worden geplaatst of er had voor een ander symbool kunnen worden gekozen om aan iemand te denken.

Slotsom

Het verweer van de school dat het gebruik van waxinelichtjes niet ongebruikelijk of verboden is, wijst de rechtbank van de hand. Dit betekent namelijk niet dat het onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn. Door de twee brandende waxinelichtjes zonder houder op een plek zeer nabij de leerlingen te zetten en tegelijkertijd de leerlingen vrij door de klas te laten lopen heeft de school onzorgvuldig gehandeld. Slotsom is dus dat de school aansprakelijk is jegens de leerling; het plaatsen van de waxinelichtjes leverde in de gegeven omstandigheden een onrechtmatige gevaarzetting op. Link naar de uitspraak: www.letselschademagazine.nl/2023/RBMNE-130923

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief