Nieuws

Belastingplan 2021

Gepubliceerd op 16 sep. 2020

Euro 1353420 960 720
De belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2021 Op 15 september heeft het kabinet het Belastingplan 2021 bekendgemaakt. De belangrijkste fiscale wijzigingen voor het komende jaar hebben wij voor u op een rij gezet. Box 3 inkomstenbelasting De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast. Het heffingvrij vermogen wordt verhoogd van € 30.846 (2020) naar € 50.000. Voor fiscaal partners betekent dit dat heffingvrij vermogen wordt verhoogd naar gezamenlijk € 100.000. Het tarief van de box 3-belasting wordt verhoogd van 30% naar 31%. Per saldo betekent dit dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) minder box 3-belasting gaat betalen. Scholingskosten In de Wet op de loonbelasting 1964 zijn vergoedingen en verstrekkingen uit tegenwoordige arbeid voor kwalificerende scholing gericht vrijgesteld. In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om de gerichte vrijstelling voor scholing ook te laten gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. Ook de vergoedingen en verstrekkingen voor een opleiding of studie aan werknemers van wie afscheid is of wordt genomen vallen dan onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling, voor zover dat niet al mogelijk is. Overdrachtsbelasting Voor de overdrachtsbelasting zijn aangrijpende wijzigingen voorgesteld. Starters op de woningmarkt van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van hun eerste woning. Dat betekent een vrijstelling van 2% overdrachtsbelasting. Beleggers gaan juist meer betalen. Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Als de koper geen natuurlijk persoon is, er geen woning wordt aangekocht of de koper de woning niet gaat bewonen geldt het algemene tarief van 8%. Ook de aankoop van een vakantiewoning of een woning voor studerende kinderen gaat onder het 8%-tarief vallen. Vennootschapsbelasting – schijven en tarieven In 2020 geldt het lage tarief van 16,5% voor winsten tot € 200.000. Dit tarief wordt per 2021 verlaagd naar 15%. Vanaf 2021 wordt de schijfgrens bovendien verhoogd van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt de schijfgrens nogmaals verhoogd naar € 395.000. Het hoge Vpb-tarief wordt niet verlaagd tot 21,7% zoals dat eerder was aangekondigd en blijft 25%. Dit tarief geldt voor winsten die hoger zijn dan de schijfgrens. Innovatiebox Voor de innovatiebox is een verhoging van het effectieve belastingtarief voorgesteld van 7% naar 9%. Voor vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief