Nieuws

Bedrijfsgeheimen; horen, zien en zwijgen?

Gepubliceerd op 16 feb. 2017

Privacy
U investeert veel tijd en geld in het verwerven, ontwikkelen en toepassen van kennis, knowhow en informatie. Uw drijfveer is net iets beter, sneller of praktischer te zijn dan de concurrent. Net iets goedkoper te kunnen produceren. Net een iets beter eindproduct te kunnen opleveren. En daardoor de concurrentie net iets te snel af te zijn. Deze investeringen zijn goed voor u, maar ook voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in het algemeen en voor de ontwikkeling van innovatief vermogen. Vaak leiden deze investeringen tot  het ontstaan van een IP-recht. Denk aan de registratie van een octrooi op een belangrijke technische vinding. Of aan het verwerven van een auteursrecht op een computerprogramma. Daarmee krijgt de houder van een dergelijk recht een monopolie op de toepassing van deze vinding of dat programma. Heel belangrijk en doorgaans heel  zinvol. Maar bepaalde kennis die ontwikkeld is laat zich niet eenvoudig  via één van de bestaande IP-rechten beschermen. Dat geldt onder meer voor knowhow en interne bedrijfsinformatie. Daar komt verandering in. Inmiddels is door de Raad en het Europees Parlement een richtlijn aangenomen die beoogt om binnen de EU een eenvormig niveau van bescherming toe te kennen aan bedrijfsgeheimen. Deze richtlijn, kort genoemd de Richtlijn Bedrijfsgeheimen, opent een breed scala aan mogelijkheden voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. De definitie van wat een bedrijfsgeheim is, is zeer breed. Als bedrijfsgeheim wordt alle kennis of informatie omschreven die: 1.) geheim is, in de zin dat zij niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is; en 2.) commerciële waarde bezit, en 3.) onderworpen is aan redelijke maatregelen om deze informatie of kennis geheim te houden. Het gevolg van die ruime definitie is dat veel informatie en kennis onder het regime van de Richtlijn valt. Denk aan technologische kennis, bijvoorbeeld over hoe bepaalde producten gemaakt worden. Denk aan knowhow die betrekking heeft op het optimaliseren van een productielijn. Denk aan samenstellingen en ingrediënten van producten (bv aan coatings, parfums en zelfs drankjes zoals Coca Cola!). Maar denk ook aan meer "aardse" zaken zoals marktonderzoeken, marktgegevens, klantgegevens en dergelijke. De Richtlijn introduceert een groot aantal handhavende maatregelen in het geval bedrijfsgeheimen worden geschonden. Zo kan de houder van een bedrijfsgeheim een verbodsvordering instellen, hij kan beslag leggen bij het bedrijf dat zijn bedrijfsgeheim schendt, hij kan afgifte van inbreukmakende goederen vorderen en zelfs een recall van dergelijke producten in gang zetten. Daarnaast heeft de houder van het bedrijfsgeheim de mogelijkheid om afgifte of vernietiging te bewerkstelligen van documenten of (elektronische) bestanden waar de bedrijfsgeheimen op staan. En uiteraard kan er aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding in geval van een inbreuk. Kortom: en nieuw middel, dat een mooie aanvulling zal blijken te zijn op de al bestaande IP-wet- en regelgeving. Des te opmerkelijker is dat de Richtlijn Bedrijfsgeheimen tot op heden zelf een behoorlijk goed bewaard geheim is gebleven. Te weinig bedrijven weten van het bestaan van de Richtlijn af en te weinig bedrijven anticiperen hierop. Luuk Jonker Lees ook onze artikelen Bedrijfsgeheim en werknemer en Bescherming van bedrijfsgeheimen in de EU: het kan over dit onderwerp

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief