Nieuws

(Auteursrechtelijke) emblemenoorlog in Oeteldonk.

Gepubliceerd op 15 feb. 2023

Holla Oeteldonk
Steeds vaker worden Oeteldonkse emblemen verkocht die klakkeloos gekopieerd zijn. In een artikel van het Brabants Dagblad wordt gesuggereerd dat de originele ontwerpers machteloos staan. Dit omdat zij pas actie kunnen ondernemen als zij het auteursrecht van hun design officieel vastleggen. Klopt dit wel? 

Auteursrecht

Het auteursrecht wordt in artikel 1 van de Auteurswet gedefinieerd als.: "het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden. Om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." Een 'werk' komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een 'eigen oorspronkelijk karakter' of 'persoonlijk stempel' van de maker draagt. Een 'eigen oorspronkelijk karakter' wil niets anders zeggen dan of een werk voldoende origineel is. Een eigen intellectuele schepping van de maker. Op het moment dat een embleem te veel auteursrechtelijk beschermde elementen van een ander embleem bevat, is er geen sprake van een eigen en oorspronkelijk karakter. Een 'persoonlijk stempel' van de maker is de mate van creativiteit die door de maker in het werk is gestopt. Dit kan door bijvoorbeeld kleurstelling, positionering van elementen, lettertype etc., etc. Uw embleem komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking als het product een "eigen intellectuele schepping" is. Dit houdt in dat het embleem dus niet gekopieerd mag zijn van een ander embleem, en dat er bij het ontwerpen "creatieve keuzes" zijn gemaakt. Deze drempel is vrij laag. Hierdoor kan gezegd worden dat nagenoeg iedere creatieve prestatie auteursrechtelijk beschermd is. Een embleem - mits voldaan aan een 'eigen oorspronkelijk karakter' en in bezit van 'persoonlijk stempel' van de maker - is dus een auteursrechtelijk beschermd werk.

Ontstaan auteursrecht en duur

Het auteursrecht ontstaat automatisch bij het maken van een werk. Het ontstaat dus van rechtswege. Het klopt dus niet dat originele ontwerpers van emblemen machteloos staan. Omdat zij pas actie kunnen ondernemen als zij het auteursrecht van hun design officieel vastleggen. Op het moment dat het embleem gemaakt is (of bijvoorbeeld enkel de tekening van het embleem) ontstaat van rechtswege auteursrecht op dat embleem. Het auteursrecht kent een duur van 70 jaar na de dood van de maker. Indien de maker niet is aangeduid, wordt dit een duur van 70 jaar na openbaarmaking.

Wat kan de auteursrechthebbende doen?

Bent u houder van het auteursrecht op uw embleem? Dan heeft u het exclusieve recht om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. U kunt dus optreden tegen elke openbaarmaking (bijvoorbeeld het te koop aanbieden) en elke verveelvoudiging (elke kopie) van uw embleem. Dit kan doormiddel van het sturen van een (sommatie)brief of een procedure starten bij de rechtbank. Schroom niet om mij een bericht te sturen als uw embleem (of ander werk) klakkeloos wordt nagemaakt, dan bekijken we samen even uw opties.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief