Nieuws

Aanbestedingsappèl

Gepubliceerd op 2 nov. 2018

Bunch of Tins
Jeugdzorginstelling in aanbestedingsappel in het gelijk gesteld Grote zorgaanbieders, waaronder begrepen jeugdhulpverleners, nemen deel aan aanbestedingen Jeugdzorg die worden georganiseerd door gemeenten. Deze grotere jeugdzorgaanbieders hebben hogere kosten dan de psychiater om de hoek of kleinere zorginstellingen. In de aanbestedingen proberen gemeenten bezuinigingsdoelstellingen via aanbestedingen door te voeren ten laste van jeugdzorginstellingen. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft in navolging van een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in een recente baanbrekende uitspraak van 30 oktober 2018 bepaald dat bij aanbestedingen waarop de grotere jeugdzorgaanbieders inschrijven een reële kostprijs moet worden gehanteerd, waarbij de gemeente moet waarborgen dat een goede verhouding bestaat tussen prijs en kwaliteit. Hierbij is van belang, dat hierbij ook een rol speelt dat de wettelijke garantie op continuïteit van hulp verzekerd blijft en de benodigde infrastructuur behouden wordt. Instandhouding van deze infrastructuur levert voor de jeugdzorginstelling immers hogere kosten op, die gecompenseerd moeten worden. Dit betekent dat het voorschrijven van een vaste té lage prijs in strijd is met de Jeugdwet. Voor de grotere jeugdzorginstelling, die werd bijgestaan door Jan van Heijningen, maar ook voor collega instellingen is dit een opsteker voor de thans lopende contractonderhandelingen 2019 (Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4534).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief