Strafrecht

Wordt u als ondernemer, instelling of particulier geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek? Dan is juridische bijstand onontbeerlijk. Wij zijn in zulke gevallen uw aangewezen partner.

Onze bijstand is niet beperkt tot de verdediging tijdens de rechtszitting, maar bestaat uit een intensieve begeleiding tijdens het gehele traject. Deze begeleiding begint bij voorkeur al op het moment dat er rekening wordt gehouden met een strafrechtelijk onderzoek. Wij kunnen u dan vroegtijdig adviseren en voorlichten over wat u allemaal te wachten staat, u voorbereiden op de verhoren, met u inventariseren welk ontlastend materiaal er beschikbaar is en samen met u de strategie bepalen.

Wij hebben niet alleen kennis en ervaring op het gebied van het klassieke strafrecht, maar vooral ook op het gebied van onder andere fraude, economische wetten en milieuwetten. Als dat nodig is werken wij graag samen met andere deskundigen, zoals belastingadviseurs, accountants, milieudeskundigen en psychologen.

Voor uw strafrecht advocaat kijkt u verder op deze pagina.

Advocaten in Strafrecht

Joost Wasser

Lucienne Theunissen

Neem direct contact op