Advocaat

Joost Wasser

Joost is als partner verbonden aan Holla legal & tax. Zijn praktijk bestaat uit bijstand in strafzaken. Zijn cliënten zijn overheden en overheidsfunctionarissen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, politie, ambulancedienst, zorginstellingen en zorgverleners en ondernemingen en particulieren die worden verdacht van overtreding van economische en milieu-ordeningswetgeving. Joost adviseert verder bij kwesties met betrekking tot het medisch beroepsgeheim, medicatiefouten, fraudezaken, het spanningsveld tussen controle en opsporing, milieudelicten en gevallen van (vermeende) omkoping. Daarnaast staat hij regelmatig ambtenaren en politici bij in onderzoeken naar mogelijke integriteitsschendingen.


Joost is advocaat sinds 1997 en partner sinds 1999. Daarvoor was hij ruim 7 jaar officier van justitie en volgde hij na zijn studie rechten ook de opleiding tot officier van justitie of rechter. Hij is dan ook al meer dan 35 jaar actief in de rechtspraktijk.


Joost koppelt kennis aan betrokkenheid. Hij kiest voor een persoonlijke benadering van zijn cliënten. Joost is zo’n advocaat die het belang van zijn cliënten altijd voorop heeft staan. Hij is altijd bereikbaar en zijn cliënten kunnen bij hem te allen tijde een voortvarende behandeling van hun zaak verwachten.

JOOST WASSER LR

Nevenactiviteiten

  • Holla legal & tax / Klachtenfunctionaris
  • Landelijk Centrum Commissies van Toezicht op de Arrestantenzorg / Voorzitter
  • Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg Midden-Nederland / Voorzitter
  • Klachtadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming / Voorzitter
  • Gezondheidsrecht Updates / Redacteur

Opleiding

  • 1976 - 1982, Universiteit Tilburg / Strafrecht

Joost heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Strafrecht, Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Milieu strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.