Coronavirus: Q&A

Het Coronavirus (Covid-19) heeft grote gevolgen voor onze samenleving, het bedrijfsleven en de publieke sector. De meeste organisaties worstelen op dit moment met grote organisatorische, juridische en financiële uitdagingen.

 

Wij merken dat veel van onze onze cliënten met veel vragen zitten. Hieronder treft u per onderwerp nuttige informatie. Om al onze relaties zo goed mogelijk bij te staan, stellen we in de komende dagen doorlopend meer informatie beschikbaar, onder andere in de vorm van nieuwsberichten en interactieve webcasts, waaraan u gratis kunt deelnemen. Via het formulier onderaan deze pagina kunt u zich hiervoor aanmelden.

Lifeline webinars:

Klik hier om u aan te melden voor lifeline webinars.

 

Click here for English: Overview of government’s economic support measures in the Netherlands

Personeel

Hoe zit het met de loonbetaling als u door Corona onvoldoende werk heeft voor uw werknemers? Wat als uw werknemers zelf niet naar het werk willen komen vanwege de huidige situatie? Heeft een werknemer recht op calamiteitenverlof nu de scholen hun deuren hebben gesloten en de kinderen thuis zijn? En wat kunt u als werkgever doen als u (tijdelijk) te maken krijgt met een terugval in omzet? Mogelijk komt u in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) of blijkt een reorganisatie noodzakelijk. Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen over de NOW. Klik hier voor alle artikelen m.b.t. personeel en corona. Neem voor vragen contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

Belastingen

Ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in Nederland financiële problemen krijgen, kunnen uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Zij hebben hiervoor een verklaring van een externe deskundige nodig. Wij kunnen u hiermee snel van dienst van zijn. Verdere maatregelen zullen op korte termijn volgen. Klik hier voor een overzicht van de fiscale maatregelen die mogelijk in uw voordeel kunnen werken. Tevens kunt u hier klikken voor ons eerdere overzicht van de verwachte effecten vanuit fiscaal oogpunt. Neem voor meer informatie contact op met een van onze belastingrechtspecialisten.

 

Bestuurders

Tegen de achtergrond van mogelijke financiële moeilijkheden is het van cruciaal belang dat bestuurders de reikwijdte en omvang van hun statutaire en fiduciaire taken inschatten. Dit te meer indien een risico op faillissement bestaat. Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. En klik hier voor een artikel over alternatieven voor een faillissement. Neem voor meer informatie over hoe te handelen als bestuurder contact op met een van onze specialisten.

 

Huur

De horeca is vanaf 15 maart tot en met 28 april gesloten. Wat is de invloed hiervan op lopende huurovereenkomsten? Moet een huurder die zijn gehuurde restaurant ruimte niet meer kan gebruiken de huur blijven betalen? En hoe zit dat met de huurder van een winkel die besluit zijn winkelruimte wegens gezondheidsrisico’s te sluiten? Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze huurrechtspecialisten.

 

Vastgoed

Vastgoedontwikkelingen en bouwprojecten kunnen vertraagd worden door minder personeel en problemen bij toeleveranciers. Hoe moet daarmee worden omgegaan? Is dit overmacht? Klik hier voor de antwoorden op deze vragen. Heeft u advies nodig? Neem dan contact op met een van onze vastgoedspecialisten.

 

Leveranciers en partners

Bekijk of de huidige contracten op korte termijn tot problemen kunnen leiden en wat hierover is opgenomen in het contract (de zogenaamde overmacht-bepalingen). Voorziet u op korte termijn problemen of is advies wenselijk? Klik hier voor antwoorden op de meest gestelde vragen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze ondernemingsrechtspecialisten.

 

Privacy en IT

Ook in deze tijden blijven de privacyregels uit o.a. de AVG van kracht en mag er dus niet vrijelijk informatie over bijvoorbeeld een besmetting van een werknemer worden opgeslagen en gedeeld. Wilt u weten wat er wél mogelijk is en van welke uitzonderingen u gebruik zou kunnen maken en of u bijvoorbeeld de temperatuur van uw werknemers mag opnemen? Klik hier voor antwoorden op deze vragen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.

 

IE en advertising

Klik hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen m.b.t. intellectueel eigendomsrecht en advertising.

 

Verzekeringen en Vervoer

Door de uitbraak van het Coronavirus zal door particulieren en ondernemingen aanspraak worden gemaakt op uitkering onder een tal van verzekeringen, zoals reis- en annuleringsverzekeringen en bedrijfsstagnatieverzekeringen. Hierdoor kunnen (complexe) dekkingsdiscussies ontstaan, zoals de vraag of schade door het stil liggen van een bedrijf door het Coronavirus gedekt is onder de dekking van bedrijfsstagnatieverzekeringen. Klik hier voor een overzicht van verschillende soorten verzekeringen en de daarbij behorende dekkingen. Voor vragen neem contact op met onze verzekeringsrechtspecialisten.

 

Aanbestedingen

De coronacrisis heeft gevolgen voor zowel afgeronde als lopende aanbestedingsprocedures. Kunnen reeds gesloten overeenkomsten worden gewijzigd en zo ja, waar moet op gelet worden? Waar moet op gelet worden bij het opstellen van herzieningsclausules in lopende aanbestedingsprocedures? Kunnen aanbestedingsprocedures worden ingetrokken en moet  de opdracht bij heraanbesteding wezenlijk worden gewijzigd? Kan snel(ler) worden aanbesteed? Waar moet op gelet worden waar het gaat om uitsluitingsgronden? Voorziet u problemen bij de uitvoering van reeds gesloten overeenkomsten of in lopende aanbestedingsprocedures? Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Neem contact op met een van onze aanbestedingsspecialisten.

 

Financiën

Het is van groot belang dat duidelijk inzicht wordt verkregen in de bestaande financieringsdocumentatie (denk aan de impact die de uitbraak heeft op rapportage-eisen als gevolg van de veranderde liquiditeitspositie). Vragen hierover of dient snel contact te worden gezocht met de financiers inzake (tijdelijke) oplossingen? Neem contact op met een van onze financieringsspecialisten.

 

Zorg

De Corona-uitbraak heeft impact op de te verlenen reguliere zorg en vraagt het nodige aan ad hoc handelen en organiseren. Heeft u vragen over wat het coronavirus betekent voor de zorg en zorgverlening? Of over (verplichte) quarantaine en isolatie? Klik hier voor een overzicht van belangrijke maatregelen en aankondigingen in de zorg. Klik hier voor een bijdrage over de coronarechten in Nederland. Neem voor meer informatie contact op met een van onze gezondheidsrechtspecialisten.

 

Overheidssteun

De regering heeft diverse bedrijfsactiviteiten en evenementen stilgelegd tot 6 april a.s. Voor bedrijven die steun krijgen van de overheid is het van belang om te weten dat deze steun geoorloofd is. Blijkt dat steun ongeoorloofd is, dan wordt de reeds verstrekte staatssteun inclusief rente teruggevorderd waarvoor een ruime verjaringstermijn van tien jaar geldt. Lees hier een artikel over staatssteunregels. Hebt u vragen of voorziet u problemen? Neem contact op met een van onze overheidsspecialisten.

 

M&A

De uitbraak zal in veel gevallen van invloed zijn op de waarde van de onderneming. Dat zorgt voor grotere risico’s maar ook voor mogelijkheden. Wat is de impact op afgegeven garanties en afspraken over de mogelijkheden om onderhandelingen over een andere boeg te gooien of te heronderhandelen op grond van de material adverse change clause (MAC)? LOI’s, NDA’s  en exclusiviteitsafspraken: verlengen of afbreken? Meer duidelijkheid over de gevolgen en mogelijkheden van de uitbraak op uw M&A-traject? Neem contact op met een van onze fusies & overnames specialisten.

 

Strafbaar

Ben ik strafbaar als ik mij niet houd aan de noodverordening? Klik hier voor een Q&A over strafbare feiten.

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van artikelen m.b.t. corona.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de verdere ontwikkelingen en interactieve webcasts?

Meld u dan aan via onderstaand formulier.