Joost is als partner verbonden aan Holla Advocaten. Zijn praktijk bestaat uit bijstand in strafzaken. Zijn cliënten zijn overheden en overheidsfunctionarissen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, politie, ambulancedienst, zorginstellingen en zorgverleners en ondernemingen en particulieren die worden verdacht van overtreding van economische en milieu-ordeningswetgeving. Joost adviseert onder meer bij kwesties met betrekking tot het medisch beroepsgeheim, medicatiefouten, fraudezaken, het spanningsveld tussen controle en opsporing, milieudelicten en gevallen van (vermeende) omkoping. Daarnaast staat hij regelmatig ambtenaren en politici bij in onderzoeken naar mogelijke integriteitsschendingen.

Joost is advocaat sinds 1997 en partner sinds 1999. Daarvoor was hij ruim 7 jaar officier van justitie en volgde hij na zijn studie rechten ook de opleiding tot officier van justitie of rechter. Hij is dan ook al meer dan 35 jaar actief in de rechtspraktijk.

Joost koppelt kennis aan betrokkenheid. Hij kiest voor een persoonlijke benadering van zijn cliënten. Joost is zo’n advocaat die het belang van zijn cliënten altijd voorop heeft staan. Hij is altijd bereikbaar en zijn cliënten kunnen bij hem te allen tijde een voortvarende behandeling van hun zaak verwachten.

Track Record

Curriculum Vitae

 • 1999 - heden, Holla Advocaten
  Partner
 • 1997 - 1999, Holla Advocaten
  Advocaat
 • 1990 - 1997, Arrondissement 's-Hertogenbosch
  Officier van Justitie
 • 1984 - 1990, Rechtbank en Arrondissementparket 's-Gravenhage
  RAIO

Opleiding

 • 2011, Specialisatie opleiding
  Postacademische Leergang Arbeidsrecht
 • 1976 - 1982, Universiteit Tilburg
  Strafrecht

Nevenactiviteiten

 • 2016 - heden, Holla Advocaten
  Klachtenfunctionaris
 • Landelijk Centrum Commissies van Toezicht op de Arrestantenzorg
  Voorzitter
 • Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg Midden-Nederland
  Voorzitter
 • 2019 - heden, Klachtadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming
  Voorzitter
 • Gezondheidsrecht Updates
  Redacteur
Meer lezen